Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Budżet obywatelski na rok 2014

Pliki do pobrania

Głównym przedmiotem zorganizowanej aktywności był udział w partycypacji obywatelskiej, który miał się przejawiać zaangażowaniem i bezpośrednim udziałem mieszkańców w procesie zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego oraz w wyborze zadań
do realizacji.


Mieszkańcom Łodzi umożliwiono w ten sposób zdecydowanie, na jakie zadania zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w historii Łodzi. Taka forma konsultacji społecznych znacząco wpłynęła na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umożliwiła mieszkańcom bezpośredni udział w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu