Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Słupska Wiosna Literacka

Pliki do pobrania

 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalno – oświatowej oraz nowoczesnej edukacji czytelniczej i medialnej.
 2. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
 3. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 4. Unowocześnianie bazy dydaktycznej placówek kulturalno – oświatowych.
 5. Udzielanie pomocy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży.
 6. Wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację placówek oświatowo – wychowawczych województwa pomorskiego.
 7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 8. Rozwijanie technik informatycznych i wykorzystania zasobów medialnych w pracy bibliotek.
 9. Organizacja imprez kulturalno – oświatowych.
 10. Dostosowanie zasobów bibliotecznych do aktualnych potrzeb i wymagań społecznych.
 11. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Lokalizacja

Poleć znajomemu