Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Klub Talentów - jako forma aktywności społecznej i twórczej osób niepełnosprawnych

Pliki do pobrania

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie, którego członkami są ludzie chorzy na padaczkę, opiekunowie i członkowie rodzin ludzi chorych. Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności:
• udzielanie pomocy i wsparcia członkom naszego Stowarzyszenia i ich rodzinom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz w organizacji wzajemnego współdziałania w organizowaniu i współtworzeniu działań z zakresu rozwoju kultury, sportu i rekreacji;
• działanie w zakresie organizowania i współorganizowania rehabilitacji społecznej,
medycznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
• organizacja imprez integracyjnych, spotkań , konferencji, grup wsparcia i samopomocy wzajemnej, ośrodków wsparcia, aktywizacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
• działanie na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie właściwego stosunku zarządzających przedsiębiorstwami, jak i właścicieli tych przedsiębiorstw do niepełnosprawnych;
• współpraca również z środkami masowego przekazu, mediami tak, aby masowo rozpropagować ideę poszanowania godności ludzi niepełnosprawnych;
• organizacja działań mających na celu przeciwdziałanie poczuciu rezygnacji, osamotnienia, izolacji społecznej i bezradności;
• dążenie do likwidacji różnorakich barier utrudniających swobodne funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych;
• prowadzenie różnego rodzaju działania terapeutyczne i rehabilitacyjne służące poprawie sprawności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
• udzielanie pomocy w różnych formach ludziom chorującym na padaczkę i inne schorzenia w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, organizacji różnorodnych działań terapeutycznych, aktywizacji społecznej, wsparcia psychologicznego, ochrony praw i przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz pomoc w organizowaniu samopomocy wzajemnej.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu