Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli

Pliki do pobrania

Miasto Oświęcim w 2012 r. wprowadziło program „Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli” jako mechanizm służący pogłębianiu społecznej aktywności poprzez realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców osiedli.
Począwszy od 2012 r. dla dwunastu rad osiedli w budżecie miasta corocznie planuje się kwotę 300 tys. zł, która jest dzielona pomiędzy poszczególne osiedla proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Poprzez Rady Osiedli mieszkańcy mogą zgłaszać zadania i inwestycje, które z ich punktu widzenia wymagają najpilniejszej realizacji i będą służyć poprawie warunków życia na osiedlu. Realizacja wskazanych przedsięwzięć jest sprawdzona przez pracowników Urzędu Miasta lub miejskich jednostek organizacyjnych pod kątem możliwości ich realizacji w danym roku budżetowym, przygotowania dokumentacyjnego, własności nieruchomości, możliwości realizacji w ramach przyznanych środków. Wykonaniem inicjatyw zajmuje się Urząd Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne.
W ramach programu „Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli” Rady Osiedli decydują na przykład o montażu kamer monitoringu miejskiego, urządzeń siłowni zewnętrznych, wykonaniu dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego, remontach chodników, remontach siedzib rad osiedli, doposażaniu placów zabaw dla dzieci w urządzenia zabawowe i zewnętrzne stoły do ping ponga, doposażaniu domów osiedlowych. Dzięki realizacji programu SIRO mieszkańcy czują się bardziej odpowiedzialni za swoje osiedle.

Lokalizacja

Poleć znajomemu