Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Błękitny Patrol WWF

Pliki do pobrania

Błękitny Patrol WWF to 200 osobowa grupa wolontariuszy, mieszkających wzdłuż wybrzeża, którzy pomagają m.in. fokom i morświnom znalezionym na polskim wybrzeżu. Terenowy patrol zajmuje się monitorowaniem całego polskiego wybrzeża pod kątem występowania tam ssaków – fok i morświnów oraz lęgowych gatunków ptaków morskich - sieweczki obrożnej, ostrygojada, rybitwy rzecznej, rybitwy czubatej, rybitwy białoczelnej. Wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF zostali zrekrutowani spośród lokalnej społeczności i osób szczególnie zaangażowanych w ratowanie bałtyckiej przyrody. Przeszkoleni i zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt członkowie patrolu mają niepowtarzalną szansę pomocy ssakom i ptakom morskim.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu