Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Miejska Kampania Edukacyjno – Informacyjna „Obudź się”

Pliki do pobrania

Miasto Gorzów realizuje co roku Miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną „Obudź się”, która ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i wszelkim przejawom wykluczenia społecznego. W 2013 r. roku odbywa się jej jedenasta edycja.


Inicjatywa kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, obejmuje swoim zasięgiem także nauczycieli, rodziców i sprzedawców napojów alkoholowych. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych osób do konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich pasji, zainteresowań, talentów oraz popularyzowanie stylu życia wolnego od nałogów. Zadaniem kampanii jest również ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim poprzez rozpowszechnianie materiałów edukacyjno – profilaktycznych wśród osób dorosłych oraz organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.


W ramach działań kampanii uczniowie gorzowskich szkół uczestniczą w następujących przedsięwzięciach, m.in.: bezpłatnych spektaklach teatralnych dla młodzieży przygotowywanych przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.; Przeglądzie Twórczości Młodych Talentów; wakacyjnych warsztatach kulturalnych pod nazwą „Jazda Coolturalna”; konkursach międzyszkolnych, np. teatralnym, literackim, fotograficznym; rodzinnych festynach profilaktycznych.


Głównym organizatorem kampanii jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Jego działania wspierają: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gorzowskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, placówki oświatowe.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu