Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Razem Przeciw Wykluczeniu Społecznemu – Program Aktywności Lokalnej

Pliki do pobrania

W ramach „Razem Przeciw Wykluczeniu Społecznemu” największego projektu systemowego realizowanego w partnerstwie z organizacją pozarządową w Śląskim, zastosowano unikatowe rozwiązanie w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Innowacja polegała na zastosowaniu koncepcji budżetu obywatelskiego dla grup defaworyzowanych, które miały przygotować, opracować i zrealizować mikroprojekty w swojej dzielnicy. Zamiast fundować im kolejne kursy i szkolenia, postanowiono zachęcić ich do zrobienia czegoś samemu, w celu poprawy jakości życia ich samych i otoczenia.

Lokalizacja

Poleć znajomemu