Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Konsultacje społeczne: wspólne z mieszkańcami przygotowanie aktu prawa miejscowego – uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie

Pliki do pobrania

Przygotowanie aktu prawa miejscowego w procesie konsultacji z mieszkańcami miasta.


Efektywne wdrażanie w życie działań z zakresu partycypacji społecznej. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom miasta aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu aktu prawa lokalnego w postaci projektu uchwały Rady Miasta o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie oraz zwiększenie wiedzy członków jednostek pomocniczych gminy i liderów lokalnych w zakresie organizowania konsultacji społecznych.

Lokalizacja

Poleć znajomemu