Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Konsultacje społeczne: wspólne z mieszkańcami przygotowanie regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

Pliki do pobrania

Wspólne z mieszkańcami przygotowanie Regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2012 w oparciu o zapisy Uchwały Nr 187/XIII/2011 Rady miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.


Przyjęta przez Radę Miasta Częstochowy 10 października uchwała zakłada, że szczegółowy regulamin dot. funkcjonowania inicjatywy lokalnej powinien zostać przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Mając na uwadze fakt, iż regulamin dotyczy głównie organizacji pozarządowych i rad dzielnic, zasadnym było stworzenie tego dokumentu we współpracy z tymi podmiotami.

Lokalizacja

Poleć znajomemu