Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Zawiązanie i funkcjonowanie Grupy Doradczej przy Programie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”

Pliki do pobrania

Zawiązanie Grupy Doradczej to jedno z działań podjętych w Programie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”. Celem funkcjonowania Grupy jest koordynacja działań, opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu, wymiana doświadczeń oraz inicjowanie nowych przedsięwzięć. Pomimo dosyć swobodnej formuły działania, funkcjonowanie grupy doprowadziło do wielu wymiernych rezultatów, wśród których najważniejszym było uruchomienie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu