Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Konsultacje społeczne Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia

Pliki do pobrania

Gmina Olsztyn przystąpiła do konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, czyli dokumentu określającego zakres i kierunek rozwoju tej części miasta.


Ma to być wielobranżowy dokument graficzno-opisowy, sporządzony przy współudziale wielu wydziałów urzędu (zintegrowanie działań analityczno-projektowych), ekspertów, projektantów zewnętrznych oraz przy dużym udziale konsultantów społecznych. W ramach tego działania zostały powołane tzw. zespoły tematyczne. Ich celem jest głównie:

  • podniesienie aktywności obywatelskiej olsztynian,
  • zebranie opinii mieszkańców oraz wspólne wypracowanie propozycji i uwag, które posłużą do wypracowania Programu Rozwoju Śródmieścia.

Lokalizacja

Poleć znajomemu