Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Jasne, że konsultacje

Pliki do pobrania

Ideą projektu realizowanego przez Miasto Częstochowę z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, dotyczącego wdrożenia w mieście budżetu partycypacyjnego, jest wspólne opracowanie przez mieszkańców unikalnych dla Częstochowy zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Podjęte działania mają na celu zaktywizować mieszkańców do współuczestniczenia w życiu miasta, a poprzez czynny udział w procesie kształtowania części budżetu, zapoznać ich z zasadami podziału finansów, ucząc jednocześnie współdecydowania o kierunku rozwoju Częstochowy oraz zacieśniając więzi społeczności lokalnej.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu