Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Razem Przeciw Razom

Pliki do pobrania

„Razem Przeciw Razom" to inicjatywa, której główną potrzebą jest wypracowanie i zastosowanie nowych narzędzi służących przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie. Cele to: zastosowanie nowych rozwiązań w obszarze marginalizacji społecznej poprzez podniesienie innowacyjności działań instytucji pierwszego kontaktu z przypadkami przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Świdwińskiego; poszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami, wypracowanie wspólnych metod działania, podniesienie autorytetu społecznego instytucji, zmiana sposobu postrzegania zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie stopnia reagowania.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu