Dodatkowe narzędzia

Partnerstwo Samorządów

POWOŁANIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Pliki do pobrania

Aglomeracja Opolska powstała na mocy porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. Tworzy ją Opole, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 12 gmin wiejskich. Struktura utworzona została w wyniku oddolnej inicjatywy samorządów decyzją wypracowaną w drodze dyskusji.  Dziedziny, w ramach których partnerzy zdecydowali się na współpracę zapisano w porozumieniu. AO koncentruje swoje działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii z centrów naukowych opola do podmiotów gospodarczych aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu