Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Program rewitalizacji wybranych układów urbanistycznych miasta Gorzowa Wielkopolskiego we współdziałaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi

Pliki do pobrania

Sytuacja panująca w zabytkowych centrach wielu miast wydaje się przypominać węzeł gordyjski. Centra te stanowią bowiem miejsce, gdzie koncentruje się ruch turystyczny, a zatem powinny stanowić wizytówkę danego miasta. Wizytówki takiej zazwyczaj nie stanowią, ze względu na sięgające 50 lat wstecz zaniedbania w remoncie substancji zabytkowej.


W takiej sytuacji władze gminy byłyby nawet skłonne sfinansować prace remontowe – przynajmniej w odniesieniu do budynków zlokalizowanych w najbardziej reprezentacyjnych miejscach. Tutaj jednak na przeszkodzie stanęły względy prawne – większość takich budynków jest bowiem własnością prywatną, a środków publicznych na prywatną własność wydatkować nie wolno. W tej sytuacji – zdawałoby się bez wyjścia – rozwiązania dostarczają przepisy o ochronie zabytków dopuszczające pokrywanie przez gminy kosztów prac prowadzonych przy obiektach zabytkowych. Aby z niego skorzystać, konieczne było nadanie takiej rangi budynkom położonym w centrum miasta, a następnie stworzono sprawny system dystrybucji środków (...).

 

Założono, że z dotacji będą finansowane roboty związane z elewacją frontową. Wspólnoty Mieszkaniowe muszą zadbać o remont elewacji od strony podwórka. Poprzez ten system finansowania włączono społeczność lokalną do jego realizacji.
 

Przykład Gorzowa potwierdza, że takie przedsięwzięcie może się udać.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu