Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Sieć żłobków Pozytywnych Inicjatyw

Pliki do pobrania

Pozytywne Inicjatywy stworzyły w 2013 r. sieć 66 żłobków na terenie woj. pomorskiego. Żłobki zapewniają profesjonalną opiekę pedagogiczną i najnowsze wyposażenie.


Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców z orzeczeniem o niepełnosprawności, chcących wrócić na rynek pracy, samotnie wychowujących dzieci, jak również dzieci z rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji materialnej. Projekt realizowany jest dzięki pozyskaniu funduszy unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu