Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Innowacyjny Proces Wyborów Samorządowych Szczebla Gminnego

Pliki do pobrania

Innowacyjny Proces Wyborów Samorządowych Szczebla Gminnego ma na celu wprowadzenie aktywności wśród obywateli, w procesie wyłaniania władz lokalnych, to jest wyłonienia Rady Gminy i Wójta Gminy.


Proponowana innowacyjność procesu wyborczego polegać ma na odwróceniu obecnego stanu rzeczy. Bierność obywatela zastępuje się aktywnością obywatela. Wyborcy stają się aktywnymi obywatelami, którzy współuczestniczą, współdecydują oraz są współtwórcami definiowania potrzeb lokalnej społeczności oraz realizowania ich poprzez wyłonionych z pośród siebie lokalnych liderów w postaci Radnych Gminy i Wójta Gminy. Takie działanie sprzyja tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, co jest nadrzędnym celem tego innowacyjnego procesu.

Lokalizacja

Poleć znajomemu