Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Pliki do pobrania

Znaczenie inicjatywy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok:
- wspólna praca i głos kilkudziesięciu organizacji na temat istotnych problemów Miasta i Województwa;
- zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych;
- dobrowolna aktywność na rzecz otoczenia społecznego z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności i czasu organizacji należących do federacji;
- realne uczestnictwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Województwie Podlaskim z wykorzystaniem różnych metod partycypacji społecznej, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej;
- integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie;
- budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych;
- współpraca z administracją publiczną, w tym szczególnie samorządową i budowanie dialogu społecznego;
- otwartość inicjatywy na nowe organizacje, budowanie partnerstwa;
- promocja wolontariatu.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu