Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Centrum Asystentury Społecznej

Pliki do pobrania

Centrum Asystentury Społecznej (CAS) to podmiot świadczący usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnością. CAS jest prowadzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”. 20 Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON) zatrudnionych w CAS kompensuje braki wynikające z niepełnosprawności 48 klientów objętych wsparciem. Asystenci pomagają m.in. w pokonaniu barier wynikających z niepełnosprawności, a ich usługi mają na celu aktywizację społeczno-zawodową i edukacyjną ON.

Lokalizacja

Poleć znajomemu