Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu

Pliki do pobrania

Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 27 listopada 1997r.  (...) Stworzenie mechanizmów pomocowych umożliwiających rewitalizację zabytkowych budynków i otoczenia, ma zachęcić do współdziałania mieszkańców, organizacje społeczne i władze miasta. W swych założeniach realizacja programu opiera się na współpracy władz miasta z grupami mieszkańców, inwestorami, właścicielami nieruchomości i lokali oraz wspieraniu rozwoju sprzyjającego kreowaniu przedsiębiorczości otoczenia. Rozpowszechnienie wśród mieszkańców zachowań aktywnych i postaw przedsiębiorczych, co zwiększa ich wpływ na kreację otoczenia, poprzez współudział w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych, dając możliwość współdecydowania o wizerunku i kształcie miasta.


Program rewitalizacji jest procesem długofalowym. Na każdym etapie jego realizacji na bieżąco dokonywane są zmiany istniejących procedur i wprowadzane dodatkowe, wspomagające i umożliwiające pełną realizację programu. Mimo zmiany uwarunkowań, sopocki program rewitalizacji rozwija się i cieszy coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Lokalizacja

Poleć znajomemu