Dodatkowe narzędzia

Partnerstwo Samorządów

Program "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego"

Pliki do pobrania

Program SAGiK jest porozumieniem zawartym przez 17 powiatów województwa pomorskiego, zawiązanym w celu usprawnienia funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej.


Podstawowym celem działań jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe cele to: ujednolicenie działania administracji w województwie, usprawnienie obsługi interesantów, szerokie wykorzystanie technik informatycznych oraz systemowa współpraca z innymi instytucjami.

Lokalizacja

Poleć znajomemu