Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne

Pliki do pobrania

Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. Jest partnerstwem czterosektorowym, jednym z pierwszych i nadal nielicznych działających w takiej formule w Polsce. Jego misją jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina i woj. lubelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki działalności Partnerstwa m.in. powstała pierwsza w Polsce instytucja „parasolowa” pn. Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych, której zadaniem jest pomoc w inicjowaniu partnerstw lokalnych i projektowych w miejscowościach, w których takie partnerstwa nie funkcjonują albo przestały funkcjonować, a system pomocy osobom wykluczonym społecznie nie działa skutecznie, uruchomiono Punkt Konsultacji Informacyjno-Doradczych dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców już działających, wsparto budowę modelu franczyzy społecznej w Lublinie poprzez dofinansowanie i reaktywację działalności Kawiarnio- Księgarni „Spółdzielnia”, zatrudniającej osoby z grup szczególnego ryzyka, pozyskano 6,5 mln zł na realizację partnerskich projektów wspierających powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Edycja 2015

Lokalizacja

Poleć znajomemu