Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Kultura Przewodnikiem Dla Ekonomii

Pliki do pobrania

Powiat Przasnyski utworzony w 1998 r. z najbardziej peryferyjnych i biednych gmin dawnych województw ostrołęckiego i ciechanowskiego należał do najmniej rokujących pod względem potencjału rozwojowego na Mazowszu i w Polsce. Nadrobienie historycznych zaległości i wyprowadzenie powiatowej wspólnoty na ścieżkę rozwoju i optymizmu wymagało zjednoczenia sił wszystkich Samorządów i mieszkańców powiatu. Jeden z najważniejszych punktów strategii powiatu zakładał ułatwienia dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w produkcji, usługach, czy handlu. W tym celu samorząd powiatowy rozpoczął tworzenie stref gospodarczych oraz nakreślił program budowy niezbędnej infrastruktury, która mogłaby ułatwić i zmniejszyć koszty początkowe każdemu przedsiębiorcy podejmującemu wysiłek na polu własnej działalności gospodarczej. Początkowo realizacja planów starostwa napotykała na rozliczne przeszkody. Burmistrzowie i wójtowie gmin, a za nimi mieszkańcy, z niedowierzaniem i dużym sceptycyzmem odnosili się do tej inicjatywy powiatu. Negatywne nastawienie utrudniało wszelkie konieczne porozumienia, nawet takie, które zakładały budowę najbardziej potrzebnej infrastruktury nie tylko przedsiębiorstwem, ale także samym mieszkańcom. Każde przejście przez działkę prywatną, czy gminną ze światłowodem, gazociągiem, linią energetyczną, wodociągiem, kanalizacją itp. natrafiało na trudny do przezwyciężenia sprzeciw właścicieli i brak zrozumienia dla potrzeb wspólnych. Próby spotkań z mieszkańcami i konsultacji projektów infrastrukturalnych kończyły się fiaskiem, bo na spotkania przychodziło 3-7 osób, do tego nastawionych z góry negatywnie.


Pomysłem Starostwa na dotarcie do gmin, mieszkańców i zmianę ich nastawienia było połączenie konsultacji gospodarczych z ciekawym programem kulturalnym, który doprowadził do przyznania przez samorząd województwa powiatowi przasnyskiemu honorowego tytułu Stolicy Kultury Mazowsza 2014. Powiązany z projektem program przedsięwzięć kulturalnych zgromadził wokół 50 wydarzeń w roku 2014 liczbę uczestników szacowaną na 42 tys. osób.
 

 

Edycja 2015

Lokalizacja

Poleć znajomemu