Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Bank Czasu – Bankiem Życzliwości

Pliki do pobrania

Bank Czasu organizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy w formie bezgotówkowej, umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Formuła banku czasu zaspakaja potrzebę akceptacji oraz zwiększa aktywność osób starszych i niepełnosprawnych w samorealizacji usług opieki i wsparcia. Więcej informacji pod adresem: www.bankczasu.mops.tczew.pl

Lokalizacja

Poleć znajomemu