Dodatkowe narzędzia

Partnerstwo Samorządów

Partnerstwo 5 gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń, Podedwórze pn. „Dolina Zielawy”

Pliki do pobrania

„DOLINA ZIELAWY” – partnerstwo na rzecz wspólnego rozwoju


Samorządy pięciu gmin z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego – Wisznic, Sosnówki, Rossosza, Jabłonia i Podedwórza podjęły współpracę w celu rozwoju oraz wspólnej promocji swoich gmin na terenie województwa i kraju. Pomysł ten narodził się w połowie 2007 r. i od tamtego momentu partnerstwu udało się zrealizować szereg wspólnych działań i pozyskać wiele środków na realizację strategicznych inwestycji w myśl zasady „większy może więcej”.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu