Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Szlak wodny Berlin – Szczecin - Bałtyk

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Klastra jest budowanie sieci partnerskiej współpracy społeczności lokalnych, także polsko-niemieckich w transgranicznym regionie metropolitalnym Szczecina (TRMS) poprzez:

  • tworzenie płaszczyzn współpracy lokalnych ze społecznościami gmin wiejskich i miejskich w oparciu o szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk;
  • szkolenie lokalnych instytucji w zakresie prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej w obszarach chronionych, w tym Natura 2000;
  • rozwój transgranicznej współpracy na rzecz zastąpienia „granicy dzielącej”-„granicą łączącą”;
  • podniesienie jakości życia w małych miejscowościach poprzez rozwój gospodarczy i aktywną turystykę wodno-lądową wzdłuż szlaku wodnego B-Sz-B;
  • rozwijanie prac badawczych we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Akademią Morską w Szczecinie;
  • współpracę przygraniczną i rozwijanie inicjatyw budujących nową markę regionu transgranicznego po otwarciu granicy w 2007 roku.
     

 

Edycja 2015

Lokalizacja

Poleć znajomemu