Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Pliki do pobrania

Organizowanie i udzielanie pomocy w różnej formie osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Organizowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i rodzin pochodzenia polskiego ze wschodu. Prowadzenie świetlicy dla dzieci. Organizowanie zbiórek odzieży, żywności i darów rzeczowych, które są przekazywane potrzebującym. Odwiedziny chorych i osób samotnych. Komitet Pomocy SOS „Solidarność” działa na terenie miasta Świdnika od 1990 r. Zbieranie funduszy na cele statutowe poprzez kiermasze, loterie fantowe i darowizny.

 

 

Edycja 2015

Lokalizacja

Poleć znajomemu