Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Program „Starszy Brat Starsza Siostra”

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie POLITES prowadzi Program Starszy Brat Starsza Siostra od 2004 roku. Program ten skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z rodzin niepełnych. Pomocy może im udzielić dorosły wolontariusz (czyli "starszy brat" lub "starsza siostra"), który co najmniej przez rok będzie się opiekował młodszym od siebie dzieckiem, wspierał je w nauce, spędzał z nim wolny czas, podnosił jego samoocenę. Działania mające na celu dobranie wolontariusza do dziecka, czyli przede wszystkim prowadzone rozmowy, odbywają się za zgodą wszystkich stron (dziecka, jego opiekunów, wolontariusza). Spotkania z dzieckiem odbywają się co najmniej przez 2 godziny raz w tygodniu.
 

Dzieci nie tylko rozmawiają i bawią się ze swoimi wolontariuszami, wychodzą także na wspólne spacery, otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji oraz biorą udział w grupowych aktywnościach sportowych i rekreacyjnych organizowanych w ramach Programu.
 

 

Edycja 2015

Lokalizacja

Poleć znajomemu