Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Inicjatywa na rzecz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Pliki do pobrania

W maju 2010 r. Gmina Kobylnica, SWIL „Gmina 2010” oraz Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zawarły umowę dotyczącą wspólnej realizacji projektu „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica” polegającego na montażu instalacji solarnych w Gminie Kobylnica. Współpraca nawiązana została w odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy konkurs na nabór partnerów. Konkurs miał na celu pozyskanie partnerów tak, aby oddziaływanie projektu było jak najszersze.


W celu zachęcenia mieszkańców do udziału w projekcie zostały przeprowadzone 4 spotkania informacyjne. Na jednym ze spotkań zostały zaprezentowane urządzenia i instalacje służące pozyskiwaniu energii odnawialnej m.in. panele solarne oraz pompy ciepła.


W czasie realizacji projektu na stronie internetowej gminy została utworzona oddzielna zakładka na której zamieszczone były informacje o projekcie, postępie prowadzonych prac, a także ogłoszenia o organizowanych spotkaniach.

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu