Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu

Pliki do pobrania

Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Struga działa już od dwóch lat. Zostało utworzone w ramach struktur Urzędu Miejskiego w Radomiu z inicjatywy Prezydenta Miasta. Powstało, aby pomagać w zabezpieczaniu najpilniejszych potrzeb radomskich organizacji pozarządowych, których zarejestrowanych jest w naszym mieście ponad pół tysiąca. Większość z nich zaś nie posiada własnej sali, umożliwiającej spotkania w szerokim gronie członków. Wszystkie mogą bezpłatnie korzystać z sali konferencyjnej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mają tu miejsce na zebrania i szkolenia, mogą też korzystać ze sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej. Ale działalność placówki, która stanowi część Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, nie ogranicza się bynajmniej do udostępniania siedziby i adresu na potrzeby organizacji. Tu członkowie organizacji pozarządowych mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną i księgową, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie formalno-prawne organizacji. Pracownicy COP – a jest ich tylko pięcioro, pomagają w pozyskiwaniu środków na działalność stowarzyszeń, a także w rozliczaniu dotacji. Dla wygody członków stowarzyszeń, COP funkcjonuje w systemie dwuzmianowym i jest otwarte w godz. od 7.30 do 19.00.

Lokalizacja

Poleć znajomemu