Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020

Pliki do pobrania

Prace nad dokumentem Strategii opierały się o szereg wzajemnie uzupełniających się metod prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, takich jak: analiza danych zastanych, badania wśród mieszkańców Gminy, spotkania warsztatowe grupy skupiającej przedstawicieli kluczowych podmiotów i instytucji funkcjonujących w Gminie Niepołomice oraz mieszkańców; spotkania warsztatowe młodzieży, spotkania konsultacyjne z członkami Rady Gminy, sołtysami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji kultury; otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy.

Lokalizacja

Poleć znajomemu