Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Partnerstwo Lokalne Ziemi Lwóweckiej

Pliki do pobrania

Od 2006 r. budowane jest Partnerstwo Lokalne. Podczas spotkań z mieszkańcami prezentowano ideę ich tworzenia. W wyniku tego zaczęły powstawać organizacje obywatelskie zrzeszające mieszkańców. W gminie powstało 14 nowych organizacji. Przedmiotem działań jest budowa modelowego partnerstwa. Długi proces doprowadził do istnienia Partnerstwa zrzeszającego przedstawicieli JST, organizacji i przedsiębiorców. Skupiamy się na aktywizacji, sprawnej komunikacji, edukacji, nauce współodpowiedzialności, przekonaniu o wpływie każdej jednostki na rozwój lokalny.

Lokalizacja

Poleć znajomemu