Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Kreowanie postaw obywatelskich i budowa tożsamości na kanwie jubileuszu 700-lecia urodzin w Kowalu na Kujawach – Króla Kazimierza Wielkiego

Pliki do pobrania

Przygotowania do jubileuszu 700. urodzin w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego, jako kanwa rozwoju społeczności obywatelskiej, integracji społecznej i budowy tożsamości 3,5 tysięcznej wspólnoty samorządowej, w oparciu o chlubne karty historii. Z inicjatywy samorządu Kowala zaangażowano ogół mieszkańców, a także Sejmik Woj. Kuj.-Pom. w organizację jubileuszu 700. urodzin Króla – poprzez budowę granitowego pomnika i parku noszącego jego imię oraz organizację w Kowalu ogólnopolskich uroczystości jubileuszowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu