Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

KLIMAT NA BEZPIECZEŃSTWO

Pliki do pobrania

Istotą realizacji programów profilaktycznych jest współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jednym z głównych sprzymierzeńców policji w kreowaniu polityki bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych są samorządy, które reprezentuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Dbałość o bezpieczeństwo obywateli jest procesem ciągłym opartym na zapobieganiu przestępczości oraz innym zagrożeniom. Stanowi ona stałą formę aktywności lokalnej społeczności i organów administracji, dlatego też na samorządzie powiatowym spoczywa obowiązek uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości i bezpieczeństwa obywateli, który zakłada możliwość realizacji długo i krótkoterminowych programów profilaktycznych, których celem jest budowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa w obszarach wymagających rozwiązań programowych.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu