Dodatkowe narzędzia

Wspólnota Obywatelska

Decydujmy razem – program rozwoju turystyki w Gminie Reszel

Pliki do pobrania

W 2011 roku Gmina Reszel zgłosiła swój akces do pilotażowego programu „Decydujmy razem” - wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Projekt powstał w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przy współpracy partnerów. Wybrana została polityka publiczna zrównoważonego rozwoju – „Program rozwoju turystyki w Gminie Reszel” . W tym celu został powołany przez Burmistrza Reszla Mały Zespół Partycypacyjny, który miał za zadanie przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji interesariuszy do projektu. W wyniku całorocznych prac zespołu partycypacyjnego składającego się z mieszkańców gminy i przyjaciół powstał Program rozwoju turystyki w Gminie Reszel, który jako inicjatywa oddolna został przekazany do uchwalenia przez Radę Miejską. Ciekawym elementem projektu jest fakt, ze przy okazji działania w polityce zrównoważonego rozwoju pojawił się element przedsiębiorczości – powołania przedsiębiorstwa społecznego do obsługi ruchu turystycznego.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu