Dodatkowe narzędzia

Partnerstwo Samorządów

Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie wspiera partnerstwa i współpracę polsko-niemiecką przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju pogranicza. Dzięki zawiązanej sieci partnerstw tworzące Euroregion podmioty wspierają realizację wspólnych celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Projekty realizowane przy wsparciu Euroregionu z funduszy unijnych (PHARE, Interreg, EWT) i międzyrządowych (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) w znaczny i widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju obszaru przygranicznego.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu