Dodatkowe narzędzia

Partnerstwo Samorządów

Współpraca czterech powiatów

Pliki do pobrania

Aktualnie współpracują z sobą 4 powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, gorzowski, strzelecko-drezdenecki i wałecki. Historia wspólnych inicjatyw sięga ponad 10 lat. Rozpoczęły ją powiaty dwuczłonowe organizując „Spotkania na Miedzy” oraz wspólne rozgrywki sportowe naszych szkół średnich w siatkówkę i koszykówkę. Z czasem do inicjatywy przystąpiły powiaty: wałecki i gorzowski. W ciągu niespełna roku wypracowaliśmy kolejne ważne dla naszych samorządów inicjatywy wyrażone w dwóch listach intencyjnych (w załączeniu). Po pierwsze zdecydowaliśmy się rozszerzyć współpracę o inicjatywy naszych stowarzyszeń: imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne. Po drugie wyrażenie stanowiska w sprawach nurtujących wspólnie nasze powiaty: remont drogi 22, modernizacja linii kolejowej 203 z Kostrzyna n O. do Piły i działania przeciwpowodziowe na szlaku wodnym E-70 wzdłuż Warty i Noteci. W roku bieżącym zarządy naszych powiatów zaprosiły do Przyłęska k. Strzelec Kraj. celem przedyskutowania wspomnianych powyżej problemów wojewodów, marszałków i posłów z naszych województw, celem wyartykułowania stanowiska (także w załączeniu). Wydarzenie to miało miejsce 31 I – 1 II 2013 roku.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu