Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 25 października 2006

Nowa formuła ochrony Puszczy Białowieskiej


25 października 2006 r. zespół ekspertów, powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, po kilku miesiącach pracy nad projektem ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej przedstawił w Białymstoku swoje propozycje przedstawicielom lokalnych samorządów oraz Lasów Państwowych.

Członkowie Zespołu zaznajomili reprezentantów wszystkich zainteresowanych środowisk z projektem rozwiązań legislacyjnych i programem wsparcia ekonomicznego dla powiatu hajnowskiego, z zasadami funkcjonowania proponowanej nowej formuły ochrony Puszczy Białowieskiej, a także z gospodarczymi korzyściami w skali regionalnej i krajowej, wynikającymi ze zmienionej formy zarządzania tym terenem.

Konrad Tomaszewski, Główny Analityk Lasów Państwowych, reprezentujący na posiedzeniach Zespołu Ministra Środowiska, podkreślając dokonania Zespołu, zaproponował zwołanie międzynarodowej konferencji, której tematem byłaby ochrona Puszczy Białowieskiej. Zasugerował także uruchomienie ze środków funduszu leśnego pełnego monitoringu rocznego w zakresie bioróżnorodności. Jego zdaniem, zasadna byłaby także współpraca Lasów Państwowych z samorządami przy opracowaniu priorytetowego programu wsparcia turystycznego. Natomiast Ryszard Kapuściński, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, podkreślił wagę skoncentrowania się na tym „jak i co chronić w Puszczy Białowieskiej, nie zaś na tym kto ma tym terenem zarządzać.”

Włodzimierz Pietroczuk, Starosta Hajnowski, przekazał obecnej na sali Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewie Junczyk-Ziomeckiej stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, przyjęte 24 października br. Wśród postulatów znalazły się m.in. prośba o poszerzenie składu Zespołu o dodatkową reprezentację leśników i lokalnych samorządów oraz o poddanie przygotowanych projektów aktów konsultacjom społecznym. Zgodnie ze stanowiskiem, znana w kraju formuła parku narodowego ze znacznymi obszarami ochrony ścisłej nie znajduje poparcia Zarządu Stowarzyszenia Samorządów.

Podsumowując spotkanie, minister Ewa Junczyk-Ziomecka przyznała, że „Puszczy z ludźmi i dla ludzi” to od wielu lat wyzwanie, polegające na godzeniu różnych stanowisk i szukaniu najlepszych, nowoczesnych rozwiązań dla ochrony przyrody i polepszenia perspektyw życiowych dla mieszkańców regionu. Wyraziła uznanie dla zebranych, że w tak skomplikowanym temacie dążą do wypracowania kompromisowych rozwiązań i znalezienia najlepszych propozycji rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Zaapelowała także do zespołu ekspertów, powołanego przez Prezydenta RP o zawieszenie prac na czas wyborów samorządowych.
Poleć znajomemu