Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 marca 2006

Spotkanie Prezydenta RP z delegacją Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC)

16 marca 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński gościł w Pałacu Prezydenckim delegację Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC).
„Witamy w Polsce, w domu” - tymi słowami zwróciła się do delegatów AJC Ewa Junczyk–Ziomecka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, nawiązując tym samym do polskich korzeni ogromniej części amerykańskich Żydów.
Przypominając, że bieżący rok jest setnym w działalności AJC, podziękowała Komitetowi za jego wsparcie i aktywną działalność na rzecz interesów Polski w ciągu ostatniej dekady. AJC gorąco wspierał bowiem starania Polski o przystąpienie do NATO, obecnie popiera działania na rzecz zniesienia wiz dla obywateli polskich udających się do USA, a także wielokrotnie energicznie reagował i reaguje na krzywdzące Polaków sformułowania w prasie amerykańskiej, piszącej o nazistowskich obozach koncentracyjnych jako o „polskich obozach koncentracyjnych”.
Minister podziękowała także AJC za szansę zbliżenia między Żydami amerykańskimi a izolowanym dotąd Kongresem Polonii Amerykańskiej oraz za jego zaangażowanie w upamiętnienie obozu koncentracyjnego w Bełżcu.
 
Zabierając głos, prezydent Kaczyński zwrócił uwagę, że ze wspólnej, 800 - letniej historii Żydów i Polaków, wynikają dzisiejsze bliskie związki między obydwoma narodami oraz pomiędzy Polską a Izraelem. Cytując dosłownie byłego premiera Izraela Szimona Peresa powiedział, że „Polska była 800 lat w ciąży i urodziła Izrael.” „Stosunki z Izraelem są dziś bardzo dobre, ale mogłyby być jeszcze lepsze” – stwierdził prezydent. Mówiąc o sytuacji na Bliskim Wschodzie zauważył, że „dwa znaczące wydarzenia budzą nasz niepokój – zagrożenie atomowe ze strony Iranu i zwycięstwo Hamasu w Palestynie.” Następnie prezydent podkreślił, że Polska jest za pokojowym rozwiązaniem konfliktu na Bliskim Wschodzie, po czym dodał: „Rozumiemy, że wydarzenia ostatnich miesięcy skomplikowały ten proces.  Wierzymy jednak, że pokój nie jest nieosiągalny. Oczywiście to nie oznacza, że zgadzamy się na szantaż atomowy czy rządy terrorystów. Jeśli przyjdzie taka konieczność – możecie liczyć na Polskę.”
Prezydent podzielił się również osobistą refleksją związaną z tematem Bliskiego Wschodu: „Gdy zaczynała się Wojna Sześciodniowa jechałem na swój egzamin maturalny. Dziś należę do pokolenia nie najmłodszych europejskich polityków, większość polityków jest ode mnie młodsza. A na Bliskim Wschodzie wciąż nie ma pokoju. Dlatego też to, czego najbardziej potrzeba Bliskiemu Wschodowi, to wizja pokoju.”
W nawiązaniu do powstającego obecnie w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich, prezydent wyraził nadzieję, że młodzi ludzie, w szczególności Żydzi, przybywający rokrocznie do Polski na Marsz Żywych, nie będą omijać tego ważnego ośrodka kultury, który będzie upamiętniał 800 lat wspólnego życia Żydów i Polaków na jednej ziemi – niezwykle ważnych dla obu narodów.
 
W trakcie spotkania poruszono także trudne sprawy restytucji mienia żydowskiego. Aktualny stan prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej dotyczącej mienia prywatnego osób fizycznych przedstawił Dyrektor Biura Prawa i Ustroju  Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński.
 
Prezydent Lech Kaczyński wspomniał o fenomenie, jakim jest odradzanie się w Polsce kultury żydowskiej. W ostatnich latach cieszy się ona niezwykłą popularnością, o czym świadczą m.in. takie wydarzenia jak: szesnasta już edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, dwa festiwale filmów żydowskich w Warszawie, czy działalność fundacji „Pogranicze”. Coraz więcej Polaków wraca do dawnego obrazu Polski, odnajdując bogactwo w jej wielokulturowości. „Sam należę do tych Polaków” – stwierdził prezydent.
 
Zabierając głos, Dyrektor Wykonawczy AJC David Harris, zwrócił się do Prezydenta RP słowami: „Dziękujemy za to, że jest Pan z nami. Jako prezydent Warszawy i Polski dowiódł Pan to swoją postawą. Państwa ostatnia wizyta w USA i przemowa w Kongresie były bardzo ważne. Były kolejnym krokiem w budowaniu dobrych kontaktów. Wciąż potrzebujemy Waszego głosu W Unii Europejskiej. Naszymi największymi wyzwaniami są teraz kwestie: szantażu atomowego Iranu, zwycięstwo Hamasu w Palestynie i międzynarodowy terroryzm. Pan wie najlepiej, Panie Prezydencie, że Unia Europejska nie mówi w tych kwestiach jednym głosem i dlatego potrzebujemy waszej pomocy” – podkreślił Dyrektor Wykonawczy AJC. „Chcemy by wasz głos brzmiał głośno i wyraźnie. Chcemy także zwrócić waszą uwagę na kwestie antysemityzmu – by nie dawać przyzwolenia na jego ekspresję ani w społeczeństwie ani wśród polityków.”
Na zakończenie David Harris dodał: „Rozumiemy, że aby mieć przyjaciela, trzeba być przyjacielem. I my jesteśmy przyjacielem Polski. Jednym zdaniem – może Pan na nas liczyć, Panie Prezydencie, tak jak i my liczymy na Pana.”
Odpowiadając, prezydent Kaczyński stwierdził, że zjawisko antysemityzmu w Polsce, niestety, występuje. Jednocześnie prosił, aby jednostkowych wypowiedzi nie brać zbyt poważnie. „Nie ma dziś w Polsce znaczących sił antysemickich i nie istnieje niebezpieczeństwo, że mogłyby one oddziaływać na główny nurt życia społecznego czy politycznego” – powiedział prezydent.
 
Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, Piotr Kadlčik, zauważył, że obecną współpracę mniejszości żydowskiej z prezydencką administracją uznać można za wzorcową. „Dziś można chwycić za telefon i zadzwonić nie tylko do Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ale po prostu do przyjaciół”. Wyraził też sugestię, że prawo polskie, mimo swej klarowności i spójności w kwestii karania sprawców antysemickich czynów, jest jednak w swym wyrazie zbyt pobłażliwe. Dodał, że często te sprawy wydają się drobiazgami, ale „brak wyczulenia na nie i ich akceptacja powoduje, że przestajemy zauważać rzeczy duże.” W odpowiedzi prezydent Kaczyński stwierdził, że fakt ten dotyczy całości polskiego prawa. „Niestety, w porównaniu z prawem amerykańskim, jest ono niezmiernie łagodne” – zauważył.
 
Na zakończenie David Harris w imieniu delegacji AJC podziękował za wizytę, życząc jednocześnie sukcesów polskiej reprezentacji piłkarskiej w nadchodzącym Mundialu.
 
 
opracowane przez Biuro ds. Społecznych, Kultury i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Prezydenta RP
Poleć znajomemu