przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Wtorek, 20 czerwca 2006

Będę walczył o wzrost nakładów na naukę

20 czerwca 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 89 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki.Nominacje otrzymali:

nauki biologiczne:
dr hab. Michał Dadlez - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Barbara Joanna Godzik - Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Andrzej Kiejstut Kononowicz- Uniwersytet Łódzki
dr hab. Maria Ludwika Rudawska - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
dr hab. Jan Wiktor Sadowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Siuda - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
dr hab. Jolanta Tarasiuk - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Eugenia Tęgowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Wojciech Witaliński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki chemiczne:
dr hab. Jacek Czesław Gliński - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Barbara Pacewska - Politechnika Warszawska
dr hab. Stanisław Lechosław Randzio - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
dr hab. Andrzej Sobkowiak - Politechnika Rzeszowska

nauki ekonomiczne:
dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Andrzej Hieronim Stępniak - Uniwersytet Gdański

nauki farmaceutyczne:
dr hab. Jerzy Edward Klimek - Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Mirosława Jadwiga Szczepańska-Konkel - Akademia Medyczna w Gdańsku

nauki fizyczne:
dr hab. Piotr Bizoń - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Zdzisław Stanisław Burda - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Adam Maj - Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Andrzej Tadeusz Płochocki - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Wiesława Antonina Sikora - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Ewa Wiktoria Stachowska - Politechnika Poznańska
dr hab. Ryszard Wiktor Stolarski - Uniwersytet Warszawski

nauki humanistyczne:
dr hab. Jan Czerniakiewicz - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
dr hab. Andrea Folkierska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek Hałub - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Anna Maria Krajewska-Stasiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jerzy Modrzewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Włodzimierz Oniszczenko - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ewa Paczoska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zdzisław Marek Pietrzyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Stefan Jerzy Rittel - Akademia Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Halina Zofia Rusek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, filia w Cieszynie
dr hab. Piotr Jarosław Stalmaszczyk - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marian Surdacki - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Bogdan Witold Szlachta - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Wojciech Jerzy Tygielski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marian Walczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jacek Ireneusz Witkoś - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Anna Ewa Woźniak - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Zbigniew Konrad Zaporowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

nauki matematyczne:
dr hab. Krzysztof Michał Bogdan - Politechnika Wrocławska
dr hab. Bogdan Przeradzki - Uniwersytet Łódzki

nauki medyczne:
dr hab. Stefan Paweł Baron - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
dr hab. Andrzej Friedman - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Jakub Gołąb - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Ewa Jabłońska - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Jacek Kubica - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Wanda Lucyna Kuźna-Grygiel - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Zofia Izabella Mariak - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Elżbieta Maria Mierzwińska-Nastalska - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Przemysław Antoni Myjak - Akademia Medyczna w Gdańsku
dr hab. Rafał Roman Tarnawski - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach
dr hab. Michał Woźniak - Akademia Medyczna w Gdańsku

nauki o Ziemi:
dr hab. Dariusz Krzyszkowski - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
dr hab. Szczepan Jan Porębski - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krystyna Maria Szeroczyńska - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

nauki prawne:
dr hab. Marek Piotr Górski - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Antoni Stanisław Witosz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

nauki rolnicze:
dr hab. Bolesław Bieniek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Alicja Henryka Czamara - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
dr hab. Jarosław Marek Frączek - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Mirosława Maria Gilewska - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Edward Hutnik - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
dr hab. Andrzej Kuncewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Jacek Piotr Leman - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Barbara Krystyna Majchrzak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Ewa Jadwiga Nebesny - Politechnika Łódzka
dr hab. Jan Aleksander Rozbicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Lucyna Słomińska - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Maria Magdalena Wawrzyniak - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
dr hab. Edward Wróbel - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Krystyna Elżbieta Zarzecka - Akademia Podlaska w Siedlcach

nauki techniczne:
dr hab. George Joseph Anders - Politechnika Łódzka
dr hab. Marian Tadeusz Brożek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Jacek Chróścielewski - Politechnika Gdańska
dr hab. Janusz Tadeusz Cieśliński - Politechnika Gdańska
dr hab. Krystyna Czaplicka-Kolarz - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
dr hab. Marek Stanisław Dziubiński - Politechnika Łódzka
dr hab. Waldemar Kamrat - Politechnika Gdańska
dr hab. Zbigniew Lisik - Politechnika Łódzka
dr hab. Zbigniew Malinowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Franciszek Oryński - Politechnika Łódzka
dr hab. Adam Piotr Podhorecki - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
dr hab. Lesław Adam Socha - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Włodzimierz Sosnowski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Ludosław Włodzimierz Stobierski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

..................................................................................................................................................................


Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział: 

Przede wszystkim chciałem pogratulować. Zdaję sobie sprawę, że na drodze kariery naukowej otrzymanie tytułu tak zwanego profesora belwederskiego – choć już od wielu lat nie w Belwederze odbywają się te uroczystości – to krok bardzo ważny, to zdarzenie niezmierne istotne. Chciałbym życzyć sukcesów w dalszej pracy, dalszych osiągnięć, sukcesów zarówno w pracy naukowej, która jest powinnością każdego profesora wyższej uczelni, Polskiej Akademii Nauk czy innej placówki naukowej, jak i w pracy dydaktycznej, która jest powinnością przede wszystkim profesorów wyższych uczelni, no, ale powiedzmy sobie szczerze – dzisiaj również bardzo wielu profesorów Polskiej Akademii Nauk czy też innych instytutów, zwanych czasem po dawnemu resortowymi, też zajmuje się działalnością dydaktyczną. I to dobrze, bo można powiedzieć, że do ostatnich szesnastu czy też już blisko siedemnastu lat można mieć różne zastrzeżenia. Można, a nawet trzeba. Natomiast szkolnictwo wyższe w sensie ilości szkół, a w szczególności w tym sensie, jak część populacji, młodzieży studiuje – rozwinęło nam się niezwykle. Rozwinęło się do tego stopnia, że mamy jeden z najwyższych wskaźników w Europie. I to jest dobrze, ale to stwarza też nowe, bardzo ciężkie, często ponad siły obowiązki, bo przecież studentów przybyło pięciokrotnie, natomiast pracowników naukowych nieporównanie mniej, 30-40 procent. Ta sama grupa osób, uwzględniając oczywiście profesorów z Polskiej Akademii Nauk czy tych instytutów innych, o których wspomniałem, musi zająć się nieporównanie większą, już dzisiaj prawie dwumilionową grupą studentów (nie mówię młodzieży, bo jeżeli mówimy o prawie dwóch milionach, to jest to młodzież, ale nie tylko młodzież, są to ludzie studiujący). I ten obowiązek trzeba unieść niejako na swoich ramionach, pamiętając jednocześnie o tym, co dzisiaj jest problemem podstawowym. Chodzi o dydaktykę, poziom nauczania, bo jest rzeczą zupełnie jasną, że jeżeli studiowało 10-11 procent młodzieży na studiach dziennych, kilkanaście procent uwzględniając studia zaoczne, to wtedy było łatwiej osiągnąć poziom bardzo dobry, dobry czy przynajmniej przeciętny. W dzisiejszych warunkach, wziąwszy pod uwagę mnogość szkół prywatnych, zatrudnienie na dwóch lub więcej etatach jest nieporównanie trudniejsze. Ja sobie z tego zdaje sprawę także z własnego, osobistego doświadczenia z drugiej połowy lat 90., bo nie cały czas po roku 1989 zajmowałem się polityką, na kilka lat wróciłem na uczelnię. Ale jest to największe dziś wyzwanie i zadanie dydaktyczne.

Ja nie mam w stosunku do Państwa żadnej władzy poza wręczeniem tej nominacji, więc mogę jedynie apelować. Ale o to właśnie bardzo szczerze apeluję, bo to dziś bardzo ważne. I drugia niezwykle ważna grupa zadań to zadania z zakresu nauki. Musimy osiągać jak najwięcej sukcesów, jak najwięcej sukcesów we wszystkich możliwych dziedzinach, w naukach stosowanych, a także teoretycznych, w naukach technicznych, ścisłych i humanistycznych, w końcu w naukach społecznych, czyli naukach prawnych czy ekonomicznych. To jest dzisiaj olbrzymie zadanie dla kraju, który chce się liczyć w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że – cytując tutaj polityka, który jest, śmiałbym powiedzieć, w większym stopniu entuzjastą Unii Europejskiej niż ja – traktowanie obecnych stosunków międzynarodowych, także wewnątrz Unii, jako niekonkurencyjnych jest dużą naiwnością. I powtarzam – to nie cytat ze mnie, to cytat z polityka bardzo znanego, którego zaangażowanie w sprawy Unii, entuzjazm dla Unii znacznie większy jest od mojego. Tam stosunki mają również charakter konkurencyjny, tyle tylko, że wykluczona jest konkurencja z bronią w ręku, że nie jest możliwie, żeby między dwoma państwami Unii doszło do wojny, że zasada współpracy jest zasadą podstawową, ale to konkurencji nie wyklucza, a sukcesy w nauce są jedną z podstawowych jej dziedzin. Oczywiście ta konkurencja odbywa się przede wszystkim w sferze gospodarczej, ale także nauki, także osiągnięć w sztukach pięknych, także w sporcie – to tez się bardzo istotnie liczy. I musimy tutaj się mobilizować.

Zdaję sobie sprawę z mizerii – mówię to z całą otwartością – nakładów na rozwój nauki, z mizerii – tak to trzeba określić. One są bardzo nikłe. Ja ze swojej strony w ramach tego, co wolno Prezydentowi Rzeczypospolitej, w ramach Konstytucji będę walczył o to, żeby te wydatki rosły. I one w niektórych dziedzinach są absolutnie warunkiem osiągnięć. Tam, gdzie mamy do czynienia z naukami stosowanymi, tam bez nakładów finansowych, i to istotnych nakładów, o sukcesach nie ma mowy. Ale jest cała sfera badań, w których koszty nie są kwestią podstawową. Są jakieś koszty, to oczywiste, choćby literatura, dostęp do niej, do literatury nie tylko polskiej, ale światowej. Kosztuje korzystanie ze sprzętu komputerowego, to wszystko jakieś koszty pociąga, ale one nie są takie, jak w przypadku nauk eksperymentalnych. I tutaj tez trzeba się mobilizować. I tego wszystkiego chciałbym Paniom i Panom najserdeczniej w najbliższych latach, aż po nie tyle kres pracy na uczelni, bo tutaj reguły formalne są sztywne, ale jeszcze dużo dłużej życzyć. Życzę samych sukcesów także w życiu osobistym, bo ono też dla każdego normalnego człowieka jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo.

..................................................................................................................................................................

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.