przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Wtorek, 30 maja 2006

Sukcesy naukowe wizytówką naszego kraju


30 maja 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 104 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

nauki biologiczne:
dr hab. Elżbieta Grzesiuk - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Wojciech Kazimierz Kaniewski - Uniwersytet Tomasza Jeffersona w Filadelfii, USA
dr hab. Marian Podolak - Uniwersytet Opolski 

nauki chemiczne:
dr hab. Stanisław Michał Filipek - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Wacław Andrzej Grzybkowski - Politechnika Gdańska
dr hab. Władysław Wojciech Kubiak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski - Politechnika Białostocka
dr hab. Andrzej Molski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krystyna Małgorzata Pyrzyńska - Uniwersytet Warszawski 

nauki ekonomiczne:
dr hab. Zygmunt Drążek - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Jacek Grzywacz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Rafał Miłaszewski - Politechnika Białostocka
dr hab. Andrzej Jerzy Tubielewicz - Politechnika Gdańska
dr hab. Stanisław Wieteska - Uniwersytet Łódzki 

nauki farmaceutyczne:
dr hab. Zofia Irena Dzierżewicz - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 

nauki fizyczne:
dr hab. Wojciech Broniowski - Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Marek Grinberg - Uniwersytet Gdański
dr hab. Włodzimierz Kazimierz Jastrzębski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Ewa Rondio - Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
dr hab. Leszek Brunon Turczynowicz-Suszycki - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

nauki humanistyczne:
dr hab. Zofia Abramowicz - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Ewa Antonina Borkowska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Marek Andrzej Gołębiowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Józefa Hrynkiewicz - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek Nikodem Jakubowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Aleksander Kiklewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Maria Koczerska - Uniwersytet Warszawski
ks. dr hab. Józef Ignacy Krętosz - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Tadeusz Makiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Izabella Malej - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Adam Julian Paluch - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Piotr Maria Poźniak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jadwiga Pstrusińska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Wiktor Rabczuk - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
dr hab. Roman Maria Zawadzki - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 

nauki leśne:
dr hab. Anna Maria Barszcz - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Stefan Tarasiuk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

nauki matematyczne:
dr hab. Michaił Borsuk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Zdzisław Jackiewicz - Arizona State Uniwersity Tempe, USA
dr hab. Marek Lassak - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
dr hab. Bogdan Przeradzki - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Leszek Krzysztof Słomiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Marek Zaionc - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

nauki medyczne:
dr hab. Andrzej Bobrzyński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Ligia Anna Brzezińska-Wcisło - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
dr hab. Marek Droździk - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Marek Gołębiowski - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Jan Alojzy Kowalski Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
dr hab. Małgorzata Maria Kuliszkiewicz-Janus - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Winicjusz Marek Lambrecht - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Bogdan Modzelewski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Adam Andrzej Szeląg - Akademia Medyczna we Wrocławiu 

nauki o kulturze fizycznej:
dr hab. Jerzy Cempla - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
dr hab. Zdzisława Wrzosek - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
dr hab. Stanisław Ludwik Żak - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
dr hab. Jerzy Andrzej Żołądź - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

nauki o Ziemi:
dr hab. Marian Adam Gasiński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Włodzimierz Kurek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

nauki prawne:
dr hab. Zdzisław Kubot - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Mirosław Tomasz Stec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

nauki rolnicze:

dr hab. Andrzej Blecharczyk - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej Borowy - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Marian Lubomir Brzozowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Ewa Antonina Czyż - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
dr hab. Zbigniew Józef Dolatowski - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Romuald Doliński - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Zygmunt Gil - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
dr hab. Daniela Bernadeta Gruszecka - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Czesław Klocek - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Teresa Anna Korniłłowicz-Kowalska - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Wacław Jan Krasucki - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Ewa Maria Makarska - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Krzysztof Moliński - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Irena Joanna Perucka - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Waldemar Roman Rymowicz - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
dr hab. Czesław Dominik Rzeźnik - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Dorota Maria Witrowa-Rajchert - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Andrzej Wojciechowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Jadwiga Wyszkowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Mirosława Stanisława Ziombra - Akademia Rolnicza w Poznaniu 

nauki techniczne:
dr hab. Jerzy Bajkowski - Politechnika Warszawska
dr hab. Czesław Stanisław Goss - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr hab. Antoni Robert Ligęza - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Marian Tadeusz Mazur - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Maciej Janusz Stasiak - Politechnika Poznańska
dr hab. Krzysztof Szuwalski - Politechnika Krakowska
dr hab. Anna Krystyna Ślósarczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Piotr Tadeusz Tarkowski - Politechnika Lubelska
dr hab. Jerzy Tokarzewski - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr hab. Zygmunt Władysław Vetulani - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Wojciech Wawrzyński - Politechnika Warszawska
dr hab. Marian Tadeusz Wnuk - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 

nauki teologiczne:
ks. dr hab. Henryk Jan Krzysteczko - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Bogusław Józef Widła - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 

nauki weterynaryjne:

dr hab. Stanisław Józef Graczyk - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
dr hab. Dariusz Jan Skarżyński - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
dr hab. Joanna Małgorzata Szteyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

nauki wojskowe:
dr hab. Janusz Płaczek - Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 

sztuki muzyczne:
Krzysztof Jabłoński - Akademia Muzyczna w Warszawie 

sztuki filmowe:

Jerzy Łukaszewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach 

sztuki plastyczne:
Janusz Maciej Akermann - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zbigniew Gorlak - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział:

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Szanowne Panie Profesor, Szanowni Panowie Profesorowie,

Chciałem zacząć od tego, że ta dzisiejsza uroczystość troszkę się ociągnęła. Chciałem wyrazić żal z tego powodu. Wynikało to z bardzo licznych obowiązków międzynarodowych. Postaramy się bardzo szybko zaległości w tym zakresie nadrobić.

Najserdeczniej Państwu gratuluję. Są sprawy, w które Prezydent Rzeczypospolitej wkracza swoimi prerogatywami, są sprawy, w których ma uprawnienia bardzo istotne, które łączy jednak z uprawnieniami premiera. Są wreszcie sprawy, w których Prezydent Rzeczypospolitej jest przede wszystkim jednak osobą, która w sensie formalnym realizuje wolę innych organów, oceniających dorobek naukowy, dydaktyczny, postawę życiową kandydatów do tego, żeby otrzymać tytuł profesora. Jak wiadomo, dzisiaj to jest jeden tytuł, mamy za to dwa stanowiska służbowe, a kiedyś było zupełnie na odwrót, jedno stanowisko służbowe, ale dwa tytuły.

Ja chciałem Państwu życzyć jak najwięcej powodzenia w dalszej działalności naukowej. Zdaję sobie sprawę jako człowiek, który realnie na uczelni przepracował ponad 25 lat – nie nominalnie tylko realnie – że jest to w życiu naukowca z uczelni, z Polskiej Akademii Nauk, czy też z instytutów tzw. resortowych bardzo wielki dzień, że wprawdzie na uczelni - tej swoistej arystokratycznej republice, jaką jest uczelnia lub instytut – pełnoprawność uzyskuje się przez habilitację, czy później przez tzw. profesora uniwersyteckiego, to jednak lordem, można powiedzieć, zostaje się wtedy, gdy ma się tytuł profesora. I bardzo się cieszę, że Państwo lordowski tytuł otrzymali. On oczywiście zobowiązuje, zobowiązuje do tego, żeby naukę w naszym kraju, a także dydaktykę – bo to są dwa obowiązki – rozwijać. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj, jeżeli chodzi o nakłady państwa na naukę, to one są zbyt małe, wręcz liche. Będziemy starali się tę sytuację zmieniać, bo wierzę w to, że wprawdzie związek między nakładami a rezultatami nie jest w nauce prosty – są dziedziny, gdzie ma wielkie znaczenie, są dziedziny, gdzie pióro i papier, dzisiaj także komputer i oczywiście książka czy periodyk naukowy, to są w istocie jedyne narzędzia pracy, a one nie są zbyt kosztowne. Ale pod tym względem dzisiaj w Polsce nie jest tak jak trzeba, a wraz ze wzrostem naszego dochodu narodowego, a teraz się mówi: Produktu Krajowego Brutto, trzeba będzie tę sytuację odmieniać.

Rozwój nauki, sukcesy naukowe to jest jedna z wizytówek każdego kraju, także i naszego kraju. Nasze sukcesy w tej dziedzinie stanowią w istotnym stopniu o statusie naszego kraju. Nie twierdzę, że to jedyna przesłanka, ale to przesłanka na pewno bardzo ważna. I tutaj chciałbym Panie i Panów Profesorów zachęcić do jak największego wysiłku. Ten wysiłek to przecież nie tylko praca własna, to praca wychowawcza nad młodymi kadrami naukowymi – żeby nie zapominać o uczniach. W systemie akademickim system mistrza i ucznia funkcjonuje w dalszym ciągu, oczywiście na różną skalę w różnych naukach, bo w naukach humanistycznych czy prawnych na ogół sukcesy odnosi się nieco później, w naukach matematycznych czy fizycznych z reguły stosunkowo wcześnie, chociaż oczywiście od każdej reguły i w jednym, i drugim przypadku są wyjątki.
No i jest jeszcze jeden problem, na który chciałbym Paniom i Panom bardzo zwrócić uwagę. My mamy w tej chwili w Polsce, mogę powiedzieć, olbrzymią ilość studentów. Jest jasne, że od 1989 roku, kiedy to ilość studentów zaczęła tak gwałtownie rosnąć, ilość pracowników naukowych nie rosła w tym samym tempie. To byłoby w sposób oczywisty niemożliwe. I tak nie jest. Inaczej mówiąc, na jednego nauczyciela akademickiego czy na jednego naukowca, uczonego przypada coraz więcej studentów. To sytuacja trudna, bardzo trudna. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Bo my się nie możemy zwieść tym, że mamy koło połowy młodzieży na wyższych uczelniach, że stopień scholaryzacji na poziomie powyżej matury jest w Polsce istotnie bardzo wysoki. Bo to ważne, bardzo ważne, to nasz sukces, to jeden z sukcesów transformacji. I trzeba to uczciwie powiedzieć. Ale z drugiej strony trzeba sobie też jasno powiedzieć, że poza ilością osób kształconych olbrzymią rolę odgrywa poziom nauczania. Jestem realistą, właśnie jako człowiek z uczelni, także przez kilka lat życia uczelni prywatnej w stosunkowo nie za dużym mieście – jestem realistą, zdaję sobie sprawę, że innym nie można stawiać wymagania wtedy, gdy studiuje co dziesiąty młody Polak, a tak było przecież jeszcze nie tak bardzo dawno. W każdym razie mniej niż 20 lat temu – może nie co dziesiąty, może co ósmy, czy dziewiąty. A inaczej, gdy liczba studentów sięga 50 procent populacji, po prostu obiektywne możliwości są pod tym względem inne. Trzeba jednak kształcić na poziomie wyższym wszystkich przyzwoicie, a tych zdolnych szczególnie na bardzo wysokim poziomie. To jest zadanie niełatwe do spełnienia, niełatwe do spełnienia w tych niezwykle trudnych warunkach, z których sobie świetnie zdaję sprawę, ale trzeba próbować, proszę Państwa. Trzeba próbować, trzeba egzekwować wiedzę – wiem, jak to jest trudne. Wiem, jak to jest trudne, gdy ma się do przepytania np. 800 osób wciągu trzech tygodni czerwca. Właśnie ten okres się niedługo zaczyna, ale bez tego może podniesiemy wyznaczniki formalne wykształcenia naszego społeczeństwa. One rosną rzeczywiście w bardzo szybkim tempie. Ale nie podniesiemy tego, co zadecyduje o naszym sukcesie – także w ramach tej struktury – chodzi mi o Unię Europejską – w której się znaleźliśmy. Tutaj, o ile nauka, jej sukcesy, w różnych dziedzinach są wizytówką kraju, to poziom edukacji w istocie o sukcesie decyduje. I chciałbym, żeby Panie i Panowie Profesorowie sobie to na co dzień uświadamiali, bo przecież wiem dobrze, że nie mówię żadnych rewelacji, że Państwo o tym wiecie. Trzeba przecież sobie to uświadamiać na co dzień. To jest klucz do polskiego sukcesu. Klucz nie jedyny wprawdzie, ale jeżeli chodzi o edukację – w tej chwili nie mówię o sukcesach nauki – klucz całkowicie podstawowy. To olbrzymi wysiłek edukacyjny krajów, które wstępowały do ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej był jednym ze źródeł tego olbrzymiego sukcesu. Były one na poziomie niewiele ponad połowę zamożności – ówczesnej, przeciętnej, to było ponad 30 lat temu – a dzisiaj prowadzą, jeżeli chodzi o dochód na głowę mieszkańca. Mówię oczywiście o Irlandii. Ten wysiłek nie był źródłem jedynym, nie oszukujmy się – Irlandia jest dziesięciokrotnie mniejsza od Polski, był tam olbrzymi napływ środków ze Stanów Zjednoczonych, wiadomo, ilu Amerykanów jest pochodzenia irlandzkiego - tak więc nie próbujmy mówić, że to tylko to. Ale to odegrało rolę olbrzymią. Polska jest w trakcie takiego wysiłku. Bardzo się staram w ramach kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej, który przecież nie jest szefem rządu, aby w edukacji, także tej na poziomie średnim czy licealnym, gimnazjalnym oraz podstawowym, dbać w możliwym stopniu o poziom nauczania. Nie idzie to łatwo, ale jednak testy kompetencyjne co roku ukazują pewien, może niewielki, ale wzrost. Starajmy się robić to samo, jeśli chodzi o wyższe uczelnie. Starajmy się, a wiem, że są wyższe uczelnie świetne, że są wyższe uczelnie, które w skali Europy, a przynajmniej Europy Centralnej, są na pierwszym miejscu, że mamy niejeden bardzo dobry uniwersytet. Ja jako warszawiak bardzo się cieszę, że Uniwersytet Warszawski po latach wyszedł na pierwsze miejsce, no ale przecież tuż za nim, właściwie na równi, jest Uniwersytet Jagielloński. Mamy znakomitą Szkołę Główna Handlową. Mamy świetne uczelnie prywatne – to wszystko są sukcesy. Ale, powtarzam, musimy każdego dnia walczyć w każdej szkole, w której Państwu przypadło pracować, o to, żeby poziom nauczania był jak najwyższy. I tego Państwu przede wszystkim życzę, ale poza tym życzę Państwu nie tylko sukcesów naukowych, ale także żeby w życiu prywatnym, wiodło się Państwu możliwie jak najlepiej. Żeby było jak najmniej trosk, a jak najwięcej powodów do radości, do sukcesów i oby się to spełniło. To pierwsza moja tego rodzaju uroczystość. Tak się zdarzyło, że skromny, uniwersytecki profesor wręcza nominacje prawdziwym profesorom, ale poprzednio było jeszcze gorzej. Dziękuję bardzo. 


Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.