przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Wtorek, 15 sierpnia 2006

Wręczenie nominacji generalskich i orderów

15 sierpnia 2006 roku, w dniu święta Wojska Polskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński złożył wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie Prezydent RP Lech Kaczyński podczas uroczystości w Belwederze wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego i Agencji Wywiadu oraz ordery zasłużonym oficerom WP. Wśród mianowanych generałów jest wybitny weteran WiN; dwaj inni żołnierze-kombatanci odznaczeni zostali wysokiej klasy orderami. Prezydent wystosował także listy do generałów, którzy zakończyli zawodową służbę wojskową, a udziałem w uroczystości wyróżnieni zostali również tegoroczni prymusi wyższych uczelni wojskowych.

Na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ustęp 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 sierpnia 2006 r. na stopnie generalskie mianowani zostają:

na stopień generała dywizji:
generał brygady Julian Maj

na stopień generała brygady:
pułkownik Andrzej Łosiński
pułkownik Adam Sowa
pułkownik Andrzej Wasilewski

na stopień kontradmirała:
komandor Stefan Tandecki

Na podstawie art. 67 ustęp 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 sierpnia 2006 r. na stopień generała brygady mianowany został pułkownik Zbigniew Nowek.

Na stopień generała brygady mianowany został:

pułkownik Zygmunt Szumowski – oficer Wojska Polskiego w czasie kampanii wrześniowej, dowódca batalionu Armii Krajowej, komendant obwodu Włodawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Pan Zygmunt Szumowski nie mógł przybyć na uroczystość. Akt mianowania wręczony zostanie w innym terminie.

Prezydent wystosował listy do generałów Wojska Polskiego, którzy zakończyli zawodową służbę wojskową w okresie 15 sierpnia 2005 r. – 15 sierpnia 2006 r.: Listy otrzymali:

generał Czesław Piątas
generał dywizji Zbigniew Jabłoński
generał dywizji Marcin Krzywoszyński
generał dywizji Piotr Makarewicz
generał dywizji Krzysztof Skarbowski
generał brygady Marek Maruszyński
generał brygady Janusz Paczkowski
generał brygady Edward Pawlica

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Podpułkownik Mieczysław Wałęga - żołnierz Armii Krajowej, działacz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Pan Mieczysław Wałęga nie mógł przybyć na uroczystość. Order zostanie wręczony w miejscu zamieszkania – w Wielkiej Brytanii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Podpułkownik Zygmunt Malak - oficer Wojska Polskiego w czasie kampanii wrześniowej, dowódca obwodu Wysokie Litewskie Armii Krajowej, zesłaniec syberyjski

za wybitne osiągnięcia w umacnianiu suwerenności i obronności kraju oficerowie pełniący zawodową służbę wojskową odznaczeni zostali:

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
generał dywizji Edward Gruszka

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
generał dywizji Piotr Czerwiński
generał brygady Włodzimierz Potasiński
pułkownik Zbigniew Bielecki
pułkownik Waldemar Gutt
pułkownik Bogusław Kurylak

Udziałem w uroczystości wyróżnieni zostali tegoroczni prymusi wyższych szkół wojskowych, którzy przedstawieni zostali Prezydentowi RP:
kapitan Mariusz Cichowicz – prymus Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
kapitan Krzysztof Szymaniec – prymus Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
podporucznik Marcin Dąbkiewicz – prymus Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in:

"Po raz siedemnasty po II Wojnie Światowej obchodzimy dziś święto Wojska Polskiego. Piętnasty sierpnia to dzień, który symbolizuje największe nasze zwycięstwo od czasów Wiednia i Parkanów. To dzień, który symbolizuje bitwę, która obroniła polską niepodległość. Kto wie, czy nie obroniła także wielu krajów Europy przed zarazą komunizmu. To jeden z największych dni w historii polskiego oręża w jego trwających już ponad tysiąc lat dziejach. Słusznie obchodzony jest jako dzień Wojska Polskiego, bo nasza armia, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej mają za zadanie chronić niepodległości i suwerenności naszego kraju. Ich podstawowym zadaniem jest bowiem obrona integralności terytorialnej, obrona wszystkiego tego, co składa się na Państwo Polskie. Żyjemy w czasach długiego pokoju, ponad sześćdziesiąt lat temu w Europie zakończyła się wielka wojna, od tej pory, z wyjątkiem konfliktu bałkańskiego, do większych konfliktów zbrojnych nie doszło. Czy to oznacza, że Siły Zbrojne są nie potrzebne? Oczywiście nie. Oznacza to, że armia w dalszym ciągu jest potrzebna, że potrzebne nam są sojusze, w których jesteśmy, że potrzebna jest nasza przynależność do NATO, ale potrzebne jest także myślenie o jakości naszych Sił Zbrojnych. Dobry sojusz, sojusz, który jeszcze dwadzieścia lat temu wydawał się kompletnie niemożliwy, przed którym przestrzegano jeszcze w wolnej Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, trzeba o tym pamiętać. Dobry sojusz – takim jest Pakt Północnoatlantycki - stanowi gwarancję, bardzo istotne zabezpieczenie. Polska chce być lojalnym członkiem tego sojuszu, chce wykonywać swoje obowiązki, ale musimy liczyć też na własne siły. Niezależnie od kłopotów w jakich znajduje się każde państwo na dorobku, musimy nasze siły zbrojne umacniać i rozwijać, bo niezależnie od sojuszów Polska powinna być gotowa do obrony także i własnymi siłami. To podstawowe przesłanie mojej prezydentury, które - jak sądzę - będzie także przesłaniem moich następców. Musimy to robić krok po kroku, musimy to robić konsekwentnie, ale z tej drogi zejść nie możemy. Nasza armia musi się z roku na rok umacniać, musimy mieć armię odpowiadającą 38-milionowemu krajowi w samym centrum Europy, krajowi, który skądinąd dziś jest na wschodnich granicach Paktu Północnoatlantyckiego, chociaż wszyscy mamy nadzieję, że jutro, choćby to jutro nie przypadało na następny czy kolejny rok, ta sytuacja się zmieni. Chcemy bowiem poszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego o Ukrainę, a także Gruzję i ewentualnie inne państwa. Chcemy, bo leży to w interesie naszego kraju, bo leży to także w interesie stabilizacji europejskiej, leży to w interesie pokoju.
Armia nasza dzisiaj wypełnia także misję, która jest charakterystyczna dla naszej historycznej epoki, która nie była znana w okresie międzywojennym, tym bardziej nie była znana w okresie Sił Zbrojnych I Rzeczypospolitej. To misja utrzymania pokoju. Wykonujemy ją w ramach międzynarodowej solidarności, a także w ramach sojuszniczej lojalności w wielu miejscach na świecie. Robimy to od wielu lat przy zaangażowaniu, jak na możliwości naszego państwa, znacznych środków i bardzo wielu żołnierzy. To misja potrzebna naszemu krajowi, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy i chcemy być lojalnym, broniącym pokoju i stabilizacji członkiem międzynarodowej społeczności To jednak także misja potrzebna Polsce jako takiej, potrzebna Polsce po to, żebyśmy byli krajem szanowanym, żeby się z nami liczono. Dlatego też każdy generał, oficer, żołnierz Wojska Polskiego wypełniając tę misję musi wiedzieć, że działa dla międzynarodowej społeczności, że działa w imię obrony najwyższych wartości - przede wszystkim pokoju i stabilizacji, ale działa też na rzecz swojego kraju, na rzecz Polski i z takim przekonaniem te misje powinny być wykonywane gdziekolwiek one są lub gdziekolwiek one będą.
Przed chwilą wręczyłem odznaczenia, listy gratulacyjne, chciałem wszystkim tym, którzy dzisiaj zostali odznaczeni serdecznie podziękować. Panom generałom kończącym swoją służbę chciałem podziękować za 17 lat pracy w wolnej Polsce. To długi jak na służbę żołnierską okres, w którym w nowych warunkach, najpierw już poza Układem Warszawskim, a później w NATO kształtowały się nasze Siły Zbrojne. Sądzę, że proces ich przemian, przemian koniecznych ze względu na całkowitą zmianę sytuacji naszego kraju, zmianę jednoznacznie korzystną generalnie się udał. Musimy go pogłębiać i będziemy go pogłębiać. Gratuluję Panom generałom, pułkownikom, którzy otrzymali odznaczenia, życzę sukcesów w dalszej służbie dla wartości, o których mówiłem. Zwracam się wreszcie do młodych oficerów, Panów, którzy zostali prymusami Akademii Wojskowych w Polsce. Przed Wami dziesiątki lat służby. Myślę, że będziecie służyć w nowoczesnej, silnej armii. Wierzę, że ta armia nie ruszy na front, że będziemy żyli w warunkach pokoju, ale pracy na pewno nie zabraknie. Chcielibyśmy wszyscy żeby pokój panował na całym świecie, ale w musimy pamiętać o tym, że o pokój trzeba walczyć, czasem mając w ręku siłę w postaci odważnej, bojowej armii."

..................................................................................................................................................................

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.