Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 lipca 2006

W ochronie puszczy

21 lipca 2006 roku Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Ewa Junczyk-Ziomecka wręczyła w Pałacu Prezydenckim 18 osobom decyzje Szefa Kancelarii RP o powołaniu w skład Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Przewodniczącym Zespołu wybrano prof. dr hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, Zastępcami Przewodniczącego zostali – prof. dr hab. Tomasz Wesołowski oraz dr inż. Bogdan Jaroszewicz, Sekretarzem Zespołu – Stefan Jakimiuk.

Zespół ma charakter interdyscyplinarny; reprezentowane są w nim wszystkie środowiska: naukowe, społeczne, ekologiczne i samorządowe. Jego trzon stanowią naukowcy specjalności nauk leśnych i biologicznych, profesorowie prawa i ekonomii ochrony środowiska, architekt i urbanista, osoba odpowiedzialna za sprawy dziedzictwa kulturowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przedstawiciel Lasów Państwowych i samorządu terytorialnego.

W skład Zespołu wchodzą:
prof. dr hab. Marek Górski (prof. nauk prawnych, specjalność: prawo ochrony środowiska, europejskie prawo środowiska, prawo administracyjne);
prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski (prof. nauk leśnych, specjalność: entomologia);
prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska (prof. nauk biologicznych, specjalność: ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody);
prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski (prof. nauk leśnych, specjalność: ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody);
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (prof. nauk leśnych; specjalność naukowa: ekologia, fitopatologia leśna, ochrona lasu);
prof. dr hab. Tomasz Wesołowski (prof. biologii, specjalność naukowa: ekologia, etologia, ornitologia, zoologia);
prof. dr hab. Jan Marek Wójcik (prof. nauk biologicznych, specjalność: biologia, genetyka populacyjna i ewolucja ssaków);
prof. dr hab. Tomasz Żylicz (prof. ekonomii, specjalność naukowa: mikroekonomia, ekonomia ochrony środowiska);
dr inż. Andrzej Tomasz Bobiec (dr nauk leśnych, specjalność: ekologia, ochrona przyrody);
dr inż. Bogdan Jaroszewicz (dr nauk biologicznych, specjalność: ekologia, entomologia);
dr inż. Andrzej Korbel (architekt i urbanista);
mgr inż. Bolesław Bielicki (leśnik);
mgr Stefan Jakimiuk (mgr biologii, Kierownik Projektu „Białowieski Park Narodowy” WWF Polska);
mgr Krzysztof Niedziałkowski (mgr ekonomii i prawa, specjalność: prawne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody, doktorant Instytutu Studiów Społecznych UW);
mgr inż. Paweł Pawlaczyk (mgr inż. gospodarki leśnej);
mgr Mirosław Stepaniuk (mgr geografii, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska, doktorant w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie);
mgr inż. Janusz Zaleski (mgr ekonomii i mgr inż. leśnictwa; przedstawiciel Lasów Państwowych);
Krzysztof Tołwiński (Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciel lokalnych władz).

W posiedzeniach Zespołu udział brać będzie również przedstawiciel Ministerstwa Środowiska – dr inż. Konrad Tomaszewski - Główny Analityk Lasów Państwowych, Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Przeglądu Prawa w Zakresie Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwieńczeniem pracy Zespołu będzie nowa inicjatywa legislacyjna Prezydenta RP.

Zadaniem prezydenckiego Zespołu jest wypracowanie najdoskonalszych rozwiązań przyrodniczo-społecznych dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie jak najlepszy interesom i Puszczy i ludzi. Celem jest ochrona Puszczy, rozumiana jako umiejętność zachowania i racjonalnego wykorzystania dóbr przyrodniczych, z równoczesną stymulacją rozwoju lokalnych społeczności, korzystających z ich bliskości.
Założenia te realizowane będą przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego regionu Puszczy Białowieskiej.

W roku 2006 do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło ok. 10 tysięcy listów z kraju i zza granicy z prośbą, by Prezydent RP zajął się sprawą Puszczy Białowieskiej. W związku z tym w terenie oraz w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się łącznie kilkadziesiąt spotkań pracowników Biura Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Prezydenta z przedstawicielami różnych środowisk – zaczynając od mieszkańców puszczańskich gmin, a kończąc na resorcie ministerialnym. W ich efekcie Prezydent RP podjął decyzję o swoim zaangażowaniu w rozwiązanie niepokojących problemów Puszczy Białowieskiej, upoważniając minister Ewę Junczyk-Ziomecką i podległy jej zespół w Biurze Inicjatyw Społecznych do kontynuowania pracy w tej dziedzinie.
 
Zwracając się do zebranych, Prezydent RP powiedział m.in.:

„Przede wszystkim chciałbym pogratulować Państwu wejścia do tego zespołu, a jednocześnie bardzo serdecznie podziękować. Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest usytuowany konstytucyjnie w ten sposób, że z jednej strony ma on więcej władzy negatywnej niż pozytywnej, ale z drugiej strony może inicjować (choć nie zarządzać) różnego rodzaju przedsięwzięcia, które - jak wykazuje doświadczenie ostatnich kilkunastu lat - przyczyniają się do rzeczy pozytywnych, dobrych, służą dobru naszego kraju.

To dobro oczywiście ma postać wieloraką. Jednym z aspektów są sprawy związane z ekologią, sprawy związane także z Puszczą Białowieską. Zdaję sobie sprawę, że nasza przyroda to jeden z naszych największych kapitałów. A perłą w koronie jest tutaj Puszcza Białowieska. Może jeszcze te perły są dwie czy trzy inne poza Puszczą. Ale jeżeli byśmy nawet uznali, że są co najwyżej cztery, to najpewniej Puszcza Białowieska jest wśród nich. To jest w stu procentach pewne.

I trzeba się dziś zastanowić – przyszedł już na to czas – powiedziałbym, po okresie pewnego chaosu, po okresie różnego rodzaju bólów związanych z transformacją, żeby kwestię Białowieży w ten sposób uporządkować, aby z jednej strony nie naruszało to interesów mieszkańców tej części naszego kraju, ale z drugiej strony, by to wielkie dobro, jakim jest dla nas Puszcza, zostało w pełni zachowane. I myślę, że Państwo znajdziecie tutaj takie rozwiązanie, które właśnie temu będzie służyć - i tego chciałbym Pani (bo widzę, że jest tu zaledwie jedna dama) i Panom życzyć najserdeczniej. Jednocześnie deklaruję, że Kancelaria Prezydenta, reprezentowana tutaj przez Panią Minister Ewę Junczyk-Ziomecką i Panią Dyrektor Bożenę Opiołę, będzie Państwa w tych działaniach wspierać.”

..................................................................................................................................................................

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!
Poleć znajomemu