Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 27 grudnia 2006

Prezydent RP ratyfikował konwencję ws. unikania podwójnego opodatkowania


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński w dniu 27 grudnia 2006 r. ratyfikował Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. 

Ratyfikowana umowa zastąpić ma dotychczas obowiązującą umowę z 1976 r. zawartą w odmiennej sytuacji politycznej i gospodarczej Polski. 

Skutkiem otwarcia rynku pracy w Zjednoczonym Królestwie jest stale zwiększająca się emigracja obywateli polskich do Wielkiej Brytanii. Obecnie stosowane metody unikania podwójnego opodatkowania, stosownie do dotychczas obowiązującej umowy, stanowią znaczące utrudnienie dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Ich zarobki obciążone są podatkami zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce – w efekcie sytuacja tych polskich pracowników jest niekorzystna w stosunku do Polaków, którzy podjęli prace w innych krajach, np. w sąsiedniej Irlandii. Ze względu na niższe obciążenia podatkowe w Wielkiej Brytanii polscy pracownicy, po zapłaceniu podatku w Zjednoczonym Królestwie, muszą dopłacać podatek w Polsce. Spowodowało to wiele protestów w środowisku polskich pracowników a także szereg interwencji i interpelacji kierowanych pod adresem posłów na Sejm RP i do senatorów. 

Nowa umowa wprowadza metodę wyłączenia z progresją jako metodę obliczania podatków. Metoda ta polega na tym, że państwo w którym podatnik ma, dla celów podatkowych, miejsce zamieszkania, wyłącza z opodatkowania te jego przychody, które, zgodnie z umową, mogą być opodatkowane w państwie źródła. Zdecydowana większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę przewiduje metodę wyłączenia z progresją jako metodę unikania podwójnego opodatkowania (np. również w umowie z Irlandią). 

Konwencja wprowadza więc znacznie korzystniejsze od dotychczasowych zasady opodatkowania dochodów osób pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Poleć znajomemu