Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 27 grudnia 2006

„Trybuna” pisze nieprawdę


Na łamach „Trybuny” z 27 grudnia br., w artykule P. Mieśnika pt. „Urobek”, zamieszczono nieprawdziwe informacje na temat budżetu Kancelarii Prezydenta RP. W związku z powyższym wyjaśniamy, co następuje:

W budżecie KPRP na 2007 r., wynoszącym 161 475 000 zł, w porównaniu do budżetu na 2006 r., wydatki rosną o 12 780 tys. zł – z czego 8 mln zł przeznaczono na zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a 4,4 mln zł na zwiększenie budżetu Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Budżet BBN w 2007 r. wyniesie 13 270 tys. zł i będzie porównywalny z budżetem Biura w latach 2004-2005.

Budżet Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego był większy, niż budżet KPRP na rok przyszły. W 2004 r. wynosił on 162 393 tys. zł, a w 2005 r. – 166 270 tys. zł. Informacje na temat budżetu Kancelarii na 2007 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej www.prezydent.pl 19 grudnia br., a więc ponad tydzień temu. Mimo to dziennikarz „Trybuny” nie zadał sobie trudu sprawdzenia informacji lub też postąpił zgodnie z zasadą, że skoro prawda jest inna niż założona teza, to tym gorzej dla prawdy.

Poleć znajomemu