Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 22 grudnia 2006

Przedłużenie misji w Iraku

Prezydent Lech Kaczyński

22 grudnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

W wyniku postanowienia w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Polski Kontyngent Wojskowy o liczebności do 1200 żołnierzy i pracowników wojska (w tym 900 w Republice Iraku i 300 na terytorium RP) zostanie użyty w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku z możliwością jego wcześniejszego wycofania, o ile pozwolą na to warunki bezpieczeństwa wewnętrznego w tym państwie.

Poleć znajomemu