Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 19 grudnia 2006

Informacja w sprawie projektu budżetu Kancelarii Prezydenta RP


W związku z pojawiającymi się w niektórych mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi budżetu Kancelarii Prezydenta RP na 2007 r., pragniemy wyjaśnić, co następuje:

Projekt wydatków budżetu KPRP na rok 2007 wynosi 161 475 000 zł. Kwota ta jest mniejsza, niż w budżecie Kancelarii za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 2004 i 2005, kiedy to wynosiła odpowiednio 162 393 000 zł (2004) i 166 270 000 zł (2005).

Prawdą jest, że w stosunku do ustawy budżetowej na 2006 r. budżet Kancelarii Prezydenta RP wzrasta o 8,6 % (ze 148 695 000 zł). Jednakże największy wpływ na ten wzrost ma zwiększenie dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa o 8 mln zł. Fundusz ten służy zachowaniu i przywróceniu dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa, stanowiących spuściznę narodową w dziedzinie dóbr kultury. Obecnie dotacja ta wynosi 45,5 mln zł, zaś w latach 2004 i 2005 wynosiła 30,5 mln zł.

Ponadto, ze względu na istotne znaczenie bezpieczeństwa narodowego oraz zwiększenie zakresu obowiązków, budżet Biura Bezpieczeństwa Narodowego wzrósł o 4 420 000 zł – do kwoty 13 270 000 zł. Jest to budżet porównywalny do budżetu BBN w latach 2004 (12 387 000 zł) i 2005 (12 187 000 zł).

Poleć znajomemu