Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 16 grudnia 2006

Obchody 25. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”

  |  

16 grudnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wziął udział w uroczystych obchodach 25. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Prezydentowi towarzyszyła Małżonka Maria Kaczyńska i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński.

Przed rozpoczęciem uroczystości Prezydent spotkał się z sierotami i wdowami po górnikach. Następnie wziął udział we Mszy Świętej, koncelebrowanej przez abp Józefa Michalika i abp Damiana Zimonia w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po mszy odbyły się uroczystości na placu pod Pomnikiem – Krzyżem, upamiętniającym ofiary pacyfikacji. Prezydent Lech Kaczyński wręczył tam odznaczenia osobom dotkniętym pacyfikacją kopalni „Wujek”.

Podczas uroczystości pod pomnikiem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powiedział do zebranych:

„Wasze Ekscelencje Księża Arcybiskupi, Panie Wojewodo, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo – ale przede wszystkim rodziny tych, którzy 25 lat temu, równo 25, zginęli tu, w tym miejscu; w tym miejscu, które wydaje się tak zwyczajne, normalne.

Z jednej strony kopalnia, z drugiej domy mieszkalne, jak to na Śląsku. Ci ludzie zginęli istotnie w pochodzie do wolnej Polski. Trzy dni wcześniej generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Marzenia milionów Polaków, marzenie, że może być lepiej i inaczej, że możemy osiągnąć wolność – zostały przekreślone. Zostały przekreślone i ślady tamtego ciosu odczuwamy do dzisiaj. Dlatego też przed chwilą prawdę mówiła córka jednego z poległych, że ta zbrodnia – ta zbrodnia, której okoliczności dokładnie do dziś nie znamy – musi być i wyjaśniona i osądzona. Padło tu przed chwilą pytanie - czy jest taka wola? Mogę powiedzieć: dzisiaj – nie dzisiaj, od ponad roku, od ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich – zdecydowanie jest. Jest taka wola, tylko i rząd i prezydent Rzeczypospolitej działać muszą w ramach istniejącego prawa, a to prawo wyklucza, aby wyroki wydawała władza wykonawcza czy nawet ustawodawcza, która jedynie może ustanawiać odpowiednie prawo.

Ta wola nie przekreśla rozwiązań konstytucyjnych, które wymiar sprawiedliwości czynią całkowicie, absolutnie niezależną od władzy wykonawczej czy nawet od władzy ustawodawczej. Na to nic nie poradzimy, ale jesteśmy głęboko przekonani, że w atmosferze społecznej, którą staramy się stworzyć, w której wiadomo jest, kto był po dobrej, a kto po złej stronie, gdzie była moralna racja a gdzie jej nie było, gdzie była walka o wolność, a gdzie było działanie w obiektywnym interesie obcego mocarstwa – że w tych warunkach, sprawiedliwości stanie się zadość.

Oczywiście poza tą sprawiedliwością, którą wymierzają sądy i tylko one mogą ją wymierzać, jest jeszcze inna sprawiedliwość – zadośćuczynienie moralne, także zadośćuczynienie materialne. I tu, jak myślę, jesteśmy na dobrej drodze. Rozmawiamy o tym z przedstawicielami prawnymi rodzin poległych, jesteśmy bliscy rozwiązania. To wszystko w imię elementarnej sprawiedliwości i elementarnej prawdy o naszej historii – prawdy, według której stan wojenny, był zbrodnią przeciwko narodowi, a opór przeciwko niemu – opór, który zaczynał się między innymi tu, w kopalni „Wujek”, a także wielu innych kopalniach Śląska, który zaczynał się w tym dniach w całej Polsce i trwał ponad siedem lat, to była droga słuszna, droga wolnej i patriotycznej Polski. Myślę, że z tej drogi sprawiedliwości, z tej drogi elementarnej prawdy, niezależnie od tego, jakie będą przyszłe wybory Polaków w tych czy innych wyborach, już nie zejdziemy, że weszliśmy na nią na trwałe.

Raz jeszcze chciałbym oddać hołd tym, którzy tutaj polegli. Raz jeszcze chciałbym oddać hołd tym wszystkim, którzy tu, w tych dniach i kolejnych latach walczyli. Chciałbym też raz jeszcze przekazać mój głęboki pokłon rodzinom poległych i rodzinom tych, którzy wprawdzie nie polegli, ale byli represjonowani. Dziękuję bardzo”.


Postanowieniem z 15 grudnia br. Prezydent RP nadał ordery osobom zasłużonym na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jan Bożek
2. Józef Walenty Pethe

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Zbigniew Bogacz
4. Adam Skwira
5. Wiesław Marcin Zawadzki

pośmiertnie

6. Marian Głuch
7. Andrzej Machalica
8. Kazimierz Stanisław Zachnik

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Antoni Józef Filipkowski
10. Krystyna Anna Frączek
11. Andrzej Oczko
12. Zofia Elżbieta Olewińska
13. Jadwiga Cecylia Supernat
14. Stanisław Trybuś
15. Adam Urbańczyk
16. Jerzy Wartak
17. Urszula Anna Wenda
18. Jolanta Zajdel-Sarnowicz

pośmiertnie

19. Kazimierz Rembilas.


W imieniu osób odznaczonych głos zabrał Pan Antoni Filipkowski – autor
i wykonawca ballad strajkowych, m. in. ballady „Idą pancry na Wujek”, wyróżnionej Nagrodą Kulturalną Solidarności za lata 1982/83.
 

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu