Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 11 listopada 2006

Ordery dla zasłużonych


Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył ordery zasłużonym żołnierzom - kombatantom oraz działaczom opozycji niepodległościowej.

Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci sierżanta Tomasza Murkowskiego, tragicznie zmarłego na służbie w Iraku.

Po raz pierwszy wręczone zostały także Ordery Krzyża Wojskowego ustanowione z inicjatywy Prezydenta RP jako nagroda za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.

W uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny we współczesnym społeczeństwie

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO
odznaczony został

ks. abp Kazimierz Majdański

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za upowszechnianie wiedzy o dziejach Narodu Polskiego odznaczeni zostali:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
ks. bp Edward Marian Frankowski

pośmiertnie
Henryk Bąk
Stanisław Jasiukowicz
Florian Marciniak

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Andrzej Bobola Czuma
Stefan Kurowski

pośmiertnie
Anatol Sawicki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Czesław Bielecki
Cezary Chlebowski
Maria Zofia Chojecka
Benedykt Jan Czuma
ks. Hubert Walerian Czuma
Maria Elżbieta Dembek
Jerzy Michał Kacperczyk
Stefan Melak
Aleksandra Bożenna Więckiewicz
Andrzej Maciej Woźnicki

pośmiertnie
Jerzy Braun
Ewa Dreżepolska
Jerzy Adam Łojek
Danuta Siedzik
Bogumił Studziński

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Władysław Wincenty Barański
Jacek Bartyzel
Wiesław Budzyński
Bogdan Adam Felski
Mieczysław Ryszard Filipczak
Romualda Goszczyńska-Tudrej
Jan Kazimierz Górski
Zofia Krzychna Ewa Grodecka
Irena Maria Grzesiewicz
Stefan Izdebski
Władysław Marian Kamecki
Bolesław Kowalski
Janusz Edward Krzyżewski
Paweł Łaszkiewicz
Wilhelm Małaczyński
Andrzej Józef Melak
Arkadiusz Melak
Sławomir Krzysztof Melak
Wacław Mikulski
Józef Przybylski
Zygmunt Stanisław Przybysz
Anna Halina Radłowska-Wyczałek
Jerzy Sikorski
Lech Roman Sobieszek
Tadeusz Stanny
Jan Stefan Starowicz
ks. Tadeusz Styczeń
Janusz Franciszek Szymkowski
Jan Franciszek Waś
Tadeusz Wąsowski
Józef Werstler
Mariusz Wilk
Józef Woźniak
Krystyna Wyczańska

pośmiertnie
Witold Borowski
Marzena Julia Górszczyk-Kęcik
Stanisław Józef Janczak
Jan Kaim
Jan Kapuściński
Witold Komierowski
Bronisława Jadwiga Lipska
Włodzimierz Marszewski
Jan Morawiec
Stanisław Sojczyński
Stanisław Lucjan Thiel

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Anna Baranowska
Waldemar Bogdan Cabaj
Kazimierz Gawroński
Halina Krystyna Glonek
Roman Emil Hormański
Jerzy Janiszewski
Joanna Koch
Andrzej Bożydar Kurc
Władysław Lisowicz
Wiktor Marian Madejski
Franciszek Mazurowski
Władysław Nycz
Feliks Pałys
Jan Pawlik
ks. Czesław Sadłowski
Karol Suchanek
Anna Szyler
Stanisława Tomaszewska
Maria Wasiutyńska
Błażej Wyszkowski


Za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych, za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
odznaczony został

gen. dyw. Bronisław Kwiatkowski

Za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
odznaczeni zostali:

mł. chor. szt. Mariusz Korner
sierż. Łukasz Paweł Sikora
st. plut. Zbigniew Ulaszewski
pośmiertnie
sierż. Tomasz Murkowski

Prezydent RP osobiście wręczył odnaczenie w szpitalu na ul. Szaserów st. kpr. Mariuszowi Tomaszowi Sawickiemu

Ponadto Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego Prezydent RP odznaczył trzech żołnierzy jednostki specjalnej GROM.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadał stopnie generalskie żołnierzom zawodowym. Mianowani zostali:

na stopień generała broni:
generał dywizji Józef Stanisław Buczyński
generał dywizji Zdzisław Ludwik Goral
generał dywizji Waldemar Henryk Skrzypczak

na stopień generała dywizji:
generał brygady Sławomir Jan Dygnatowski
generał brygady Paweł Mirosław Lamla

na stopień generała brygady:
pułkownik Andrzej Piotr Andrzejewski
pułkownik Jerzy Biziewski
pułkownik Andrzej Piotr Duks
pułkownik Kazimierz Gilarski
pułkownik Krzysztof Kucharski
pułkownik Włodzimierz Lucjan Nowak
pułkownik Marek Ziemowit Tomaszycki

Podczas uroczystości Prezydent wręczył także ordery osobom, które nie uczestniczyły we wcześniejszych uroczystościach:
Panu Mirosławowi Chojeckiemu – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
Panu Tomaszowi Szarocie – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
Panu Władysławowi Gawrysiakowi – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
a także przekazał Pani Irenie Siła-Nowickiej Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski nadany – pośmiertnie – Marianowi Siła-Nowickiemu.

Zwracając się do uczestników uroczystości, Prezydent RP powiedział:

„Panowie Marszałkowie, Panie Premierze, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo, Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Ekscelencjo Księże Biskupie, Panie i Panowie, którzy otrzymaliście przed chwilą odznaczenia, w tym odznaczenia wojskowe, Panowie Generałowie, mianowani przed chwilą na wyższe stopnie, lub na pierwszy stopień generalski!

Mamy dzisiaj 88. rocznicę odzyskania niepodległości, święto narodowe naszego państwa. Dzień, który czcimy od wielu dziesiątek lat, choć przez lat kilkadziesiąt czcić go mogliśmy tylko i wyłącznie nieformalnie. Ten dzień został uznany za dzień odzyskania niepodległości. 11 listopada 1918 roku w Warszawie rozbrojono niemiecki garnizon, dzień wcześniej marszałek Józef Piłsudski powrócił do Warszawy. Otrzymał władzę wojskową, a zaraz później został tymczasowym naczelnikiem państwa. Po krótkim urzędowaniu rządu pana Daszyńskiego, tzw. rządu Republiki Ludowej, który w istocie miał jednak charakter socjalistyczny - żeby było jasne – a nie komunistyczny, powstał pierwszy uznany gabinet Jędrzeja Moraczewskiego. Gabinet, który urzędował przez pierwsze dwa miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. To wydarzenia wielkie. Odzyskaliśmy bowiem to, co nam się należało po 123 latach, a wziąwszy pod uwagę stan zależności Polski co najmniej od Kongresu Sejmu Niemego, po latach 200 odzyskaliśmy swoje suwerenne państwo. Państwo to w ciągu niepełnych trzech lat, prowadząc wojny na prawie wszystkich swoich granicach ukształtowało je w sposób dla ówczesnej Polski korzystny. Państwo to, po niespełna dwóch latach istnienia, zdołało odeprzeć bolszewicki najazd. Inaczej mówiąc, państwo to, tworzone przecież począwszy od roku 1917 prawie z niczego okazało się w pierwszym okresie swego istnienia państwem sprawnym, państwem zdolnym do walki, zdolnym do zwycięstw. I to jest, jak sądzę, podstawowe przesłanie dla nas, Polek i Polaków żyjących dzisiaj. Tamta Polska w pierwszym okresie niepodległości znalazła się w sytuacji wyjątkowo trudnej. I wyszła z niej zwycięsko. Żyjemy dziś w innych czasach. Naszym granicom nic dziś nie zagraża, bezpośrednio nie zagraża nam wojna. Ale nasza armia w dalszym ciągu bywa na polach bitew. Śmierć pana sierżanta Tomasza Murkowskiego wczoraj wieczorem jest tego najlepszym dowodem. Nie jesteśmy w tych miejscach jak Irak, Afganistan, Liban, Bośnia dla zabawy, nie jesteśmy po to, żeby się ćwiczyć. Jesteśmy dlatego, że tego wymaga nasza racja stanu, że tego wymaga międzynarodowa solidarność w dzisiejszym świecie. A chcemy być państwem solidarnym.

Panie i Panowie, dziś po raz kolejny począwszy od 3 maja tego roku przyznałem odznaczenia. Różne były ich przesłanki. Otrzymali je kombatanci pierwszej i drugiej konspiracji. Otrzymały je osoby zasłużone w walce z komunizmem w jego późniejszym już okresie, działacze ROPCiO, a przedtem organizacji Ruch. Działacze Polski Walczącej i Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, ludzie KOR-u. Inaczej mówiąc ci wszyscy, którzy w latach dziś odległych, ale w ramach jednego tylko pokolenia, przysłużyli się do tego, że od wielu już lat mamy dziś wolną Polskę. Po raz kolejny przyznałem dziś Order Orła Białego, Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi, za propagowanie małżeństwa i rodziny, które w normalnie funkcjonującym społeczeństwie są niezwykle wysoką wartością, ale także za uparte propagowanie polskości na ziemiach odzyskanych po roku 1945, za tworzenie podstaw polskiego życia religijnego na tych obszarach, które przecież dziś obejmują jedną trzecią terytorium Rzeczypospolitej. Odznaczyłem Księdza Biskupa Frankowskiego za upartą działalność w obronie wolności religii, kościoła, ale także za walkę o niepodległość naszego kraju. I tak będziemy czynić nadal, będziemy nadal szukać tych, którzy w walce często w pierwszej fazie przegranej, budowali to, czym jest niepodległa Polska. Ale warunki, w których działamy jako państwo nakazały mi zaproponowanie wprowadzenia nowego orderu dla tych, którzy odznaczyli się na dzisiejszych polach bitew. Jak mówiłem przed chwilą, Polska w misjach pokojowych bierze udział nie dla zabawy, tylko w imię swojego własnego interesu, a także w imię interesu międzynarodowej społeczności. Pokój na świecie, ograniczenie zjawisk związanych z terroryzmem to warunek spokojnego bytu nas wszystkich, a więc także naszego Narodu, Narodu Polskiego. Dlatego byliśmy na tych misjach, jesteśmy i będziemy. Wielu mianowanych dziś generałów to osoby, które brały w tych misjach udział. Dziękuję Wam za to Panowie generałowie. Zdaję sobie sprawę, że wykonujecie zadania trudne, ale takie, które wypełniać trzeba.

Szanowni Państwo, myślę, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, bo tyle mniej więcej minęło od majowego święta, pokazaliśmy, że jeżeli chodzi o naszą pamięć, jeżeli chodzi o szacunek dla zasług, budujemy nową polską rzeczywistość i będziemy ją budowali dalej. Nawet jeżeli w tym czy innym miejscu popełniliśmy pewne pomyłki. Będziemy ją budowali dalej, bo naród musi zachować swą pamięć, bo w szczególności młode Polki i młodzi Polacy powinni wiedzieć, z kogo wzięła się wolna Polska.”

..................................................................................................................................................................

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!
Poleć znajomemu