Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 31 grudnia 2006

Grudzień 2006 r.

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski:

2

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski:

7

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski:

43

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:

43

Order Odrodzenia Polski - ogółem:    

95
 Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP
 Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP
 Order Zasługi RP - ogółem:

Złoty Krzyż Zasługi:

189

Srebrny Krzyż Zasługi:

277

Brązowy Krzyż Zasługi:

444

Krzyż Zasługi - ogółem:

910

Krzyż Zesłańców Sybiru1:

106

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie2:

7378

 

     
1. Krzyż Zesłańców Sybiru, jest nadawany osobom, które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie, oraz dzieciom tych osób urodzonym na zesłaniu. Krzyż może być nadawany również osobom, które więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek jako obywatele polscy, w chwili nadawania im Krzyża, posiadają obywatelstwo innego państwa. Krzyż jest nadawany osobom żyjącym w dniu wejścia ustawy w życie. (Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru weszła w życie w dniu 1 stycznia 2004 r.).

2. Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest nadawany parom małżeńskim, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

 

 

Poleć znajomemu